Jepni Ndihmesë

Jemi një bashkësi njerëzish që i janë përkushtuar Software-it të Lirë. Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.

$Date: 2016-01-22 23:00:46 +0100 (Fri, 22 Jan 2016) $ $Author: guest-Besnik_b $