Kontribuoni

Stazhe

FSFE-ja është organizëm bamirës jofitimprurës, përkushtuar promovimit të Software-it të Lirë. Po punojmë që lirinë ta bëjmë pjesë të shoqërisë dixhitale. Punojmë brenda mjedisit plot gjallëri të vullnetarëve të shumtë nga shumë vende dhe disa nëpunësve me punësim të plotë.

Koha ime në FSFE ndahej gjithmonë mes mësimit dhe veprimit. Kur merresha me një punë, më nxitnin të kërkoja të dhëna plotësuese dhe të kuptoja çështjet politike që fshihen nën çdo problem. Ajo çfarë i duhet më shumë një stazhieri është kureshtja. Lucile Falgueyrac, Intern 2013-2014

Puna në Free Software Foundation Europe ju lejon të njihni nga afër një numër marramendës temash dhe punësh. Kjo larmi sjell plot përvojë dhe aftësi teknike, organizative, sociale dhe politike, që janë gjë e bukur t’i ketë cilido simpatizant i Software-it të Lirë. Nicolas Jean, Intern 2010-2011, Webmaster

FSFE-ja do të donte që ekipit tonë t’i bashkohen stazhierë të mençur dhe të motivuar. Ofrojmë

Ç’do të bëni:

FSFE është një mjedis pune që ju nxit të punoni. Pak organizma janë të tillë ku mund të mësoni prej kaq shumë perspektivash në një kontekst të tillë ndërkombëtar dhe ndërdisiplinor. Nëse lexoni blogun tim, mund të shihni përmbledhtas disa prej gjërave me të cilat jam marrë. Hugo Roy, Stazhier 2009-2010, përfaqësue Anëtarësimesh Shok 2011

Hollësi bazë rreth stazhit:

Kërkojmë për:

Stazhierët e FSFE-së janë grup mjaft i larmishëm. Nëse jeni i interesuar për të punuar në pararojë të aktivizmit dhe politikave mbi teknologjinë, atëherë keni ardhur në vendin e duhur. Jeni ngazëlluar fort për një shoqëri të informacionit të lirë, dhe keni bërë tashmë diçka për t’ju treguar të tjerëve pse është e rëndësishme liria? Atëherë ky është stazhi që ju duhet. Background-i dhe kualifikimet tuaja akademike kanë më pak rëndësi se sa përvoja juaj, dëshira juaj për të nxënë, dhe aftësia juaj për të mbaruar një punë. Prej jush pritet:

Pa eksperiencë në hacking, por me një background të fortë politik, puna pranë FSFE-së qe një përvojë e mahnitshme për mua dhe ashtu do të jetë për këdo që interesohet për software-in dhe lirinë e përdoruesve. Bashkëpunimi ndërkombëtar, shkrimi i artikujve politikë, lidhja me palët me peshë dhe përkujdesja për veprimtaritë e bashkësisë janë vetëm disa shembuj nga detyrat interesante prej të cilave mund të mësosh dhe që janë jo pak zbavitëse në gjirin e ekipit miqësor të FSFE-së. Erik Albers, Stazhier 2012

Si të aplikohet:

Ju intereson? Ju lutemi, na dërgoni një email te office@fsfeurope.org me një letër ku paraqisni motivimin tuaj, një CV dhe referenca (në Anglisht). Ju lutemi, mos na dërgoni dokumente në format Microsoft Word. Nuk kemi për t’i lexuar. Më e mira është që në vend të tyre të përdorni PDF.

Për ata që nuk janë qytetarë të BE-së: Që të filloni një stazh, keni nevojë për një vizë të vlefshme hyrjeje në Gjermani. Do t’ju duhet gjithashtu një leje qëndrimi dhe një leje punësimi. Që të dyja duhet të jenë të vlefshme për krejt kohëzgjatjen e stazhit tuaj. Edhe sigurimet tuaja shëndetësore janë përgjegjësi e juaja.

Presim aplikimin tuaj!

$Date: 2015-11-23 12:15:38 +0200 (Mon, 23 Nov 2015) $ $Author: jonas $