Dhuruesit Tanë në 2012-n

Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. Kontributet tuaja si vullnetarë, Anëtarë Shok ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë. Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni dhurimin tuaj publikisht me elementë grafikë sponsorizimi ose qëndroni anonim.

2012

Mbrojtës të FSFE-së1

Kontribues Vazhdueshmërie të FSFE-së

Kontribues të FSFE-së

Përkrahës të FSFE-së

Dhurimet në hardware janë radhitur te sajti ynë i Dhurimeve në Hardware. Ai përmban gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.

Poshtëshënime

  1. Dhurime në më tepër se 10%të buxhetit tonë për këtë vit:

Fonde të FSFE-së

$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $