Pobierz wolny czytnik PDF!

Portable Document Format (PDF) jest popularnym formatem używanym do publikowania sformatowanego tekstu i dokumentów. Istnieje kilka jego wersji, niektóre kwalifikują się jako Otwarty standard, niektóre posiadają certyfikat ISO i jeszcze inne, obciążone patentami na oprogramowanie. Możesz promować wersje, które są otwartymi standardami, poniewać otwarte standardy gwarantują interoperacyjność, konkurencję i wolny wybór. Dowiedz się więcej...

Istnieje wiele programów do odczytu i zapisu PDFów. Wszystkie czytniki na poniższej liście są wolnym oprogramowaniem, respektującym twoje cztery podstawowe wolności (używania, analizowania, współdzielenia i ulepszania oprogramowania). Pozwala to chronić twoją prywatność. Dowiedz się więcej...

Istnieją również inne własnościowe alternatywy dla Adobe Reader, jednakże ich wewnętrzne działanie jest tajemnicą handlową producenta. Takie programy nie respektują twojego prawa do ochrony prywatności i danych.

Zauważ, że większość Wolnych systemów operacyjnych posiada systemy zarządzania pakietami oprogramowania i nie wymaga ręcznego pobierania żadnych plików. Na stronie dystrybutora twojego systemu znajdziesz informacje jak zainstalować oprogramowania. Podane strony pobierania zawierają kod źródłowy, który wymaga skompilowania przed uruchomieniem programu..