Përkrahni FSFE-në

Stars

Regjistrohuni që të tregoni se e keni për zemër Software-in e Lirë dhe se përkrahni veprimtaritë e FSFE-së.

Emrin tuaj nuk do ta bëjmë publik, publik bëjmë vetëm numrin gjithsej të përkrahësve. Numri i përkrahësve të FSFE-së u tregon politikanëve në shkallë vendi dhe atyre në shkallë BE-je se Software-i i Lirë është i rëndësishëm. Përkrahësit mundet gjithashtu të marrin, me raste të dhëna të rëndësishme, e shumta tre herë në vit.

Rregullat tonë të privatësisë janë të thjeshta: Të dhënat tuaja nuk do t’i ndajmë kurrë me këdo jashtë FSFE-së. Pikë.

join $Date$ $Author$