Η Εργασία μας

Ως μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού εργάζεται για τη θεμελίωση της γενικής κατανόησης και υποστήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στα νομικά και στην κοινωνία γενικότερα. Συνεχίστε την ανάγνωση για να ανακαλύψετε περισσότερα για την εργασία μας και τις ενημερωτικές δράσεις μας που είναι σε εξέλιξη.