Puna Jonë

Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar, Free Software Foundation Europe punon që të krijojë një ide të përgjithshme dhe përkrahje për Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapëta nga ana e politikës, biznesit, ligjit dhe shoqërisë në përgjithësi. Ju lutemi, lexoni më tej që të njiheni me punën dhe fushatat aktive.