Puna Jonë

Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar, Free Software Foundation Europe punon që të krijojë një ide të përgjithshme dhe të ketë përkrahje për Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura Open Standards nga ana e politikës, biznesit, ligjit dhe shoqërisë në përgjithësi. Ju lutemi, lexoni më tej që të njiheni me punën dhe ecurinë tonëfushata.

Free Software Foundation Europe ka punuar për mjaft çështje dhe fushata të tjera. Për hollësi mbi çka kemi arritur, shihni ndarjen Projekte të Mbaruara Dhe të Pavazhduara.