Varför finns vi?

Författare:  Publicerat:

Free Software Foundation Europe (FSFE) grundades 2001 som systerorganisation till Free Software Foundation (FSF) i USA för att arbeta med frågor rörande fri programvara i Europa.

Flera faktorer gjorde detta steg nödvändigt.

Vidare tankar om fri programvara hittar du på: http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html