Γερμανική αντιπροσωπεία

Η Γερμανική αντιπροσωπεία του FSFE ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο τον Απρίλιο του 2001 στο Αμβούργο, Γερμανία.

Τα Μέλη της Γερμανικής αντιπροσωπείας του FSFE είναι:

Τα μέλη του FSFE από άλλες χώρες θα πρέπει να γίνουν μέλη στη Γερμανική αντιπροσωπεία καθώς ο Γερμανικός νόμος θέτει μια ελάχιστη προϋπόθεση σχετικά με το πόσα μέλη ένας σύλλογος πρέπει να έχει για να αναγνωριστεί.

Το καταστατικό της Γερμανικής αντιπροσωπείας του FSFE είναι διαθέσιμο στο: HTML.