Our work

Free Software in Education

We actively promote the use of Free Software in schools and universities as it encourages schooling of understanding over product training and upholds the scientific principle.

Already during its first general assembly, FSFE identified education as one of the most important areas for activity so young people and students would have the chance of getting in touch with knowledge instead of mere product schooling. Therefore the FSFE started a Free Software in Education working group to focus on these efforts. Today, it acts as a hub and works on monitoring the European situation. We participate in Free Software events and assist other initiatives in making the change possible.

Amongst other arguments for Free Software, here are four of the key benefits for education:

News RSS Lajme

FSFE-ja i bashkohet mospranimit të April-it lidhur me marrëveshjen me Microsoft-in në arsim

03 December 2015

Pozicioni ynë lidhur me fuqizimin e Burimeve Arsimore të Hapura mbi bazën e Software-it të Lirë

10 February 2015

Tok me FSFE-në dhe partnerë të tjerë, Bündnis Freie Bildung ("Aleanca për Arsim të Lirë") sot boton qëndrimet e saj rredh krijimit dhe përdorimit të Burimeve Arsimore të Hapura (BAH). Bündnis përmes tyre kërkon botimin e krejt materialeve BAH nën licenca të hapura dhe shpërndarjen e tyre në formate Software të Lirë dhe Standardesh të Hapura.

Letër e Hapur kryeministrit Erdoğan

20 June 2013

Ditë përpara se të plasnin protestat në Sheshin Taksim, presidenti Erdoğan qe në Amerikë. Në emër të një projekti ambicioz investimesh në arsim, të quajtur FATIH, ai vizitoi Silicon Valley-n si i ftuar i kompanive më të mëdha teknologjike të Amerikës, secila prej tyre me shpresë se do të arrijë një kontratë për më tepër se 10 milionë kompjuter të rinj tablet.