Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση

Λόγοι για να χρησιμοποιούν τα σχολεία Ελεύθερο Λογισμικό

Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Οι ελευθερίες χρήσης, μελέτης, διαμοιρασμού και βελτίωσης του λογισμικού επιτρέπουν σε όλους την ισότιμη συμμετοχή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιείτε Ελεύθερο Λογισμικό, γενικά. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα σχολεία:

Διαμοιρασμός

Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού επιτρέπει στα σχολεία να διδάσκουν στα παιδιά το διαμοιρασμό και τη συνεργασία και έτσι να ενώνονται σε μια ολόκληρη κοινότητα που μοιράζεται τη γνώση.

Ισότητα στο σπίτι

Με το ελεύθερο λογισμικό, οι καθηγητές μπορούν να δίνουν ένα αντίγραφο σε κάθε μαθητή. Έτσι παιδιά οικογενειών με μικρότερες οικονομικές δυνατότητες μπορούν να μάθουν με τα ίδια εργαλεία όπως κάθε παιδί.

Εκμάθηση στον προγραμματισμό

Η δυνατότητα για μαστορέματα παρακινεί τα παιδιά να μαθαίνουν περισσότερα. Το Ελεύθερο Λογισμικό τούς επιτρέπει να κατανοούν τους υπολογιστές σε βάθος.

Εκμάθηση στη χρήση λογισμικού

Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν πώς το λογισμικό λειτουργεί και έτσι να κατανοούν τις έννοιες στις οποίες βασίζεται μια ολόκληρη κατηγορία ή τύπος λογισμικού. Τότε θα μπορούν να το προσαρμόζουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μια δεξιότητα-κλειδί στη σημερινή εποχή.

Εκμάθηση με χρήση της μητρικής γλώσσας

Οι εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού μπορούν να μεταφραστούν σε σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα. Έτσι κάθε παιδί μπορεί να μάθει και να επικεντρωθεί στο θέμα χωρίς κανένα γλωσσικό ή πολιτιστικό φραγμό.

Ανεξαρτησία

Μαθαίνοντας τα παιδιά να βασίζονται στο ιδιοκτησιακό λογισμικό τα καθιστά εξαρτημένα από κάποιον προμηθευτή λογισμικού. Μαθαίνοντάς τα να βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό, τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό στην ενήλικη ζωή τους ενώ θα βοηθούν και τους άλλους μοιράζοντάς το. Η χρήση και η διδασκαλία Ελεύθερου Λογισμικού εξάλλου καθιστά το ίδιο το σχολείο ανεξάρτητο από εταιρείες λογισμικού.

Μειώστε δραστικά το κόστος για το υλικό

Το Ελεύθερο Λογισμικό δεν απαιτεί ισχυρό εξοπλισμό και εκτελείται σε σχεδόν κάθε υπολογιστή. Μπορεί να δώσει νέα πνοή σε παλιούς υπολογιστές, εξοικονομώντας χρήματα και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Ξεχάστε το κόστος για άδειες χρήσης

Χωρίς δικαιώματα αδειών χρήσης, το σχολείο περιορίζει τη δαπάνη την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την κατάρτιση εκπαιδευτικών ή για τεχνική υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή τους.

Μην ανησυχείτε για τις άδειες χρήσης που έχετε

Με το Ελεύθερο Λογισμικό, δεν υπάρχουν ανησυχίες για ημερομηνίες λήξης ή κόστος για άδειες χρήσης. Το Ελεύθερο Λογισμικό παραμένει ελεύθερο με κάθε έννοια. Όλοι οι διδασκόμενοι έχουν πρόσβαση σε απολύτως νόμιμα αντίγραφα.

Εύκολη διαχείριση

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι σταθερό, ασφαλές και αξιόπιστο. Ενημερώσεις ασφαλείας και άλλες μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Η συντήρηση είναι αυτοματοποιημένη και έτσι κερδίζεται χρόνος.

Free Software Foundation Europe
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Germany
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edu-team@lists.fsfe.org
Τηλέφωνο: +49-30-27595290
http://fsfe.org/activities/education/