Vores arbejde

Åbne standarder

Åbne standarder gør det muligt for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's arbejde med åbne standarder har til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri software eller mellem forskellige fri software-løsninger.

Introduktion

Der er en tæt forbindelse mellem netværkseffekten og relevansen af åbne standarder, og disse er således steget kraftigt i takt med hinanden. Udbydere af proprietær software har større gevinst ved at udnytte situationen, og derved stiger omkostningerne for brugerne.

Regeringer, almennyttige NGOer, i særdeleshed grupper der bekymrer sig om konkurrencefrihed og forbrugerrettigheder er som regel stærke fortalere for åbne standarder. Blandt kritikerne er typisk udbydere af proprietær software og de som repræsenterer deres interesser. Et af punkterne som fremhæves af kritikerne er den grundlæggende konflikt mellem innovation og standardisering.

Med standardisering sætter man bevidst grænser for ændringer af en given teknologisk base, også innovation af denne. Disse begrænsninger sættes for at innovation kan skabes ikke bare af den part som kontrollerer den teknologiske base, men af alle som har adgang til standarden. Således begrænser standarder en enkelt aktørs mulighed for at innovere for at fordre innovation blandt mange parter på basis af standarden.

Åbne standarder lader alle parter bidrage med innovation, uden at den oprindelige udvikler af en given platform kan gøre deres indflydelse gældende for at begrænse denne, eller konkurrencen som den repræsenterer.

Blandt FSFEs mål er frihed fra binding til leverandører og frihed til innovation og konkurrence blandt alle. Derfor er FSFE en stærk fortaler for åbne standarder.

Udgivelser

Udgivelser ved IGF

Udgivelser vedrørende MS-OOXML

Relaterede nyheder

FSFE Italy asks political parties about their positions on Free Software

19 February 2018

In light of the upcoming elections in Italy on March 4th, the FSFE country team Italy sent out multiple questions to the participating parties to challenge them on their position about Free Software in public administration and education. We will publish and analyse their answers once we receive them.

European Free Software Policy Meeting 2018: more joint activities important for Free Software in Europe

15 February 2018

Following the well-established tradition of gathering active Free Software groups before FOSDEM kicks off, the FSFE once again partnered up with OpenForum Europe for the third edition of European Free Software Policy Meeting in Brussels, the heart of European decision-making.

32 European ministers call for more Free Software in governmental infrastructure

09 November 2017

On 6 October, 32 European Ministers in charge of eGovernment policy signed the Tallinn Declaration on eGovernment that calls for more collaboration, interoperable solutions, and sharing of good practices throughout public administrations and across borders. Amongst other things, the EU ministers recognised the need to make more use of Free Software solutions and Open Standards when (re)building governmental digital systems with EU funds.

Estonian presidency in the EU: the FSFE asks for truly interoperable IT services in public sector

10 July 2017

The FSFE submitted its comments for the upcoming Tallinn Declaration for e-government drafted by the Estonian presidency of the Council of the EU. Therein the FSFE asks the current Estonian presidency to promote greater inclusion of Free Software in delivering truly inclusive, trustworthy and interoperable digital services to all citizens and businesses across the EU. The Tallinn Declaration will be signed by EU ministers in October 2017, expressing member states' joint vision for e-government and political commitment to follow the goals set. The proposal for Tallinn declaration is open for public comments until 14 July. The FSFE is asking organisations, companies, and individuals to let EU ministers know how Free Software is important for transparent and accountable e-government.

New European Interoperability Framework calls on public sector to contribute to Free Software

13 June 2017

The revised "new" European Interoperability Framework (EIF), adopted by the European Commission on 23 March 2017, gives specific guidance on how to set up interoperable digital public services, and offers public administrations concrete recommendations on how to improve interoperability of their e-services.