Η Εργασία μας

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ανάμειξή μας με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει πίσω στο 2001, όταν το FSFE έγινε ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος στην υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Επιτροπής εναντίον της Microsoft. Από τότε, συνεχίζουμε να διαφημίζουμε το Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζοντας στο σεβασμό σε θεμελιώδεις αρχές όπως ο δίκαιος ανταγωνισμός.

Επισκόπηση των πολιτικών της ΕΕ: Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα

Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν πολιτικές, νόμους ή συστάσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Σε συνεργασία με την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού, προετοιμάζουμε μια αναλυτική επισκόπηση αυτών των πολιτικών. Θέλουμε να δώσουμε σε ακτιβιστές και διαμορφωτές πολιτικής ένα εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης προσεγγίσεων που υπάρχουν στις διάφορες χώρες και να μάθουμε και από τις καλές και από τις λιγότερο καλές πρακτικές. Η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρακαλώ στείλτε οτιδήποτε μπορείτε να προσθέσετε στο <policies AT fsfeurope DOT org>, μαζί με σχόλια που πιθανόν να έχετε.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Η υπόθεση της ΕΕ για τους περιηγητές Ιστού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού υποστήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διερευνητική διαδικασία περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft ως ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος. Η διερεύνηση ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου όταν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι είχε εκδώσει μια δήλωση ενστάσεων σχετικά με την κατάχρηση από τη Microsoft των προτύπων στον παγκόσμιο ιστό και την πρόσδεση του Internet Explorer (IE) στην οικογένεια προϊόντων του Λειτουργικού Συστήματος Windows. Η δήλωση έγινε με βάση μια καταγγελία η οποία υποβλήθηκε από την Opera, μια Ευρωπαϊκή εταιρία που ασχολείται με την ανάπτυξη περιηγητών ιστού και η οποία υποστηρίχθηκε δημόσια από το FSFE το 2007.

Η Διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft αποτρέπει τους ανταγωνιστές από τη διεπαφή με πολλά από τα προγράμματά της εφαρμογών γραφείου. Ο Πρόεδρος του FSFE's Karsten Gerloff λέει: "Καλωσορίζουμε την απόφαση της Επιτροπής να κρατήσει ανοικτή την έρευνα για τη διαλειτουργικότητα ενώ παρακολουθεί αν οι υποσχέσεις της Microsoft βοηθούν στην προώθηση του ανταγωνισμού".

Το FSFE επίσης ασκεί πίεση για τα Ανοιχτά Πρότυπα, τα οποία είναι κλειδί για τη διαλειτουργικότητα και ως τέτοια το FSFE προβάλλει την υιοθέτησή τους, ιδιαίτερα μέσα από την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

Άλλες τρέχουσες δραστηριότητες

Τι επιτύχαμε

Σχετικές ειδήσεις

Έγγραφα και Δημοσιεύσεις