Ons werk

Europese Unie

Onze betrokkenheid bij het beleid van de Europese Unie gaat terug tot 2001, toen FSFE een belanghebbende derde partij werd in de antitrustzaak van de Commissie tegen Microsoft. Sindsdien hebben we Vrije Software gepromoot waarbij we de nadruk hebben gelegd op het respecteren van fundamentele principes zoals eerlijke competitie.

Overzicht van EU-beleid: Vrije Software en Open Standaarden

Veel landen in Europa hebben beleid, wetten of aanbevelingen over Vrije Software en Open Standaarden. In samenwerking met de Vrije Softwaregemeenschap bereiden we een uitgebreid overzicht van dit beleid voor. We willen activisten en beleidsmakers voorzien van gereedschap om de verschillen in aanpak in verschillende landen met elkaar te vergelijken en om te leren van goede en slechte praktijken. Dit is werk in uitvoering. E-mail alstublieft alles dat u kan toevoegen aan <policies AT fsfeurope PUNT org>, met daarbij eventueel uw commentaar.
U kan er hier meer over lezen.

EU-browserzaak

Free Software Foundation Europe steunde het antitrustonderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft als belanghebbende derde partij. Het onderzoek begon op 16 januari toen het Directoraat-Generaal Competitie van de Europese Commissie rapporteerde dat het een verklaring had uitgebracht met bezwaren tegen het misbruik dat Microsoft maakt van webstandaarden en het bundelen van Internet Explorer (IE) met de Windows-besturingssysteemproductfamilie. Het is gebaseerd op een klacht die is ingediend door Opera, een Europees bedrijf dat betrokken is bij webbrowserontwikkeling, en door FSFE openlijk is gesteund in 2007.

Europese interoperabiliteit

De Europese Commissie onderzoekt de manier waarop Microsoft voorkomt dat concurrenten kunnen werken met veel van haar desktopproductiviteitsprogramma's. FSFE's voorzitter Karsten Gerloff zegt: "We zijn blij met de beslissing van de Commissie om het onderzoek naar interoperabiliteit open te houden terwijl zij bijhoudt of Microsoft zich houdt aan haar afspraken om competitie te helpen promoten."

FSFE komt ook op voor Open Standaarden, die de sleutel vormen voor interoperabiliteit en als zodanig promoot FSFE het aannemen ervan, vooral door de revisie van het Europees interoperabiliteitsraamwerk.

Andere lopende activiteiten

Wat we hebben bereikt

Verwant nieuws

Documenten en Publicaties