Ελευθερία να ανταγωνιζόμαστε: Διορθώνοντας τη διαδικασία προμηθειών λογισμικού

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, δημοσιεύσαμε ένα δελτίο τύπου για μια σύμβαση που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία η Επιτροπή και άλλοι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα δαπανήσουν μέχρι και 189 εκατομμύρια Ευρώ σε ιδιοκτησιακό λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτό υπηρεσίες. Έχουμε την άποψη ότι με την ανάθεση αυτής της σύμβασης, η Επιτροπή για μια ακόμη φορά απέτυχε να ανταποκριθεί στις δικές της κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτών Προτύπων και έχασε την ευκαιρία να ανοίξει τη διαδικασία προμηθειών για το λογισμικό στον ανταγωνισμό από εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού.

Η εν λόγω σύμβαση, που καλείται SACHA II, είναι ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Πληροφορική (DIGIT για συντομία). Λίγες ημέρες μετά από τη δημοσίευση του δελτίου τύπου, λάβαμε απάντηση από τον κ. Francisco García Moran, τον επικεφαλής της DIGIT.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. García Moran που ανταποκρίθηκε λεπτομερώς στις ανησυχίες. Ζήτησε να δημοσιεύσουμε την απάντησή του, το οποίο κάνουμε ευχαρίστως. Εδώ είναι η επιστολή που λάβαμε.

Η απάντηση της Επιτροπής δεν κάνει τίποτα για να καθησυχάσει τις ανησυχίες μας

Δυστυχώς, η απάντηση της Επιτροπής ούτε δείχνει ότι η στάση μας ήταν λάθος, ούτε μπορεί να κατευνάσει την κριτική μας. Για αυτό θα θέλαμε να επιστρέψουμε ορισμένες ερωτήσεις στον κ. García Moran. Εκτιμάμε την ευκαιρία που μας δίνεται να βρεθούμε σε μια λεπτομερή συζήτηση για τη στρατηγική της Επιτροπής για το λογισμικό και τις πρακτικές προμηθειών που ακολουθεί και προσδοκούμε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Σημειώνουμε ότι η απάντηση της DIGIT δεν απαντά στην κριτική μας για την αναντιστοιχία ανάμεσα στις κατευθύνσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής (όπως αναερεται στο δελτίο τύπου), και την μαζική προμήθεια αδειών χρήσης για ιδιοκτησιακό λογισμικό.

Αυτή η κριτική ισχύει και για την πρόσφατη σύμβαση SACHA II, καθώς επίσης και για τη σύμβαση-πλαίσιο με την Fujitsu-Siemens για την προμήθεια προϊόντων της Microsoft στις 10 Ιανουαρίου 2008.

Θα θέλαμε να δούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τη δημόσια ρητορική της σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, τα Ανοιχτά Πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα με δικές της ενέργειες. Αυτό θα απαιτούσε από την DIGIT να επανεξετάσει κάποιες πρακτικές προμηθειών έτσι ώστε να ανοίξει τη διαδικασία προμηθειών λογισμικού στον ανταγωνισμό.

Η επιστολή της Επιτροπής από τις 10 Δεκ 2010

Τα σχόλια του FSFE

(1) Το δελτίο τύπου δεν αναφέρει το γεγονός ότι η σύμβαση στην οποία αναφέρεστε είναι το αποτέλεσμα ανοικτού διαγωνισμού με βάση ως πρόκριμα την υψηλότερη σχέση ποιότητας προς τιμή. Αυτή είναι μια σημαντική παράλειψη σε ένα δελτίο τύπου το οποίο, από τη μία πλευρά, λέει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποφύγει τη διακριτική μεταχείριση και να ανοίξει τις δημόσιες προμήθειες στον ανταγωνισμό, και από την άλλη κατηγορεί την Επιτροπή ότι δεν κάνει αρκετά για να διατηρήσει το κόστος χαμηλό και να δαπανήσει τα χρήματα των φορολογουμένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι μια υπεύθυνη δημόσια διοικητική υπηρεσία όπως είναι η Επιτροπή δεν θα δαπανούσε τέτοια ποσά χωρίς ανοικτή διαδιακασία υποβολής προτάσεων. Δεν θεωρήσαμε απαραίτητο να επισημάνουμε το αυτονόητο.

Η κριτική μας απευθύνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων έχει σχεδιαστεί και στην απουσία συντονισμένης προσπάθειας για διεύρυνση της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτών Προτύπων από την πλευρά της DIGIT.

(2) Η πρώτη πρόταση στο δελτίο τύπου σας ("77ze Commission will spend EUR 189 million on proprietary software over the next six years'") είναι εντελώς παραπλανητική για τους ακόλουθους λόγους:

(a) Επιχορηγούμενο ποσό. Η πρόταση αφήνει να εννοηθεί ότι η Επιτροπή έχει χορηγήσει το συνολικό ποσό των 189 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ για την ίδια, χωρίς να αναφέρει το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση καλύπτει επίσης τις ανάγκες των άλλων 36 Θεσμικών Οργάνων, Οργανισμών και άλλων Υπηρεσιών της ΕΕ. Το ποσό της επιχορήγησης για τις ανάγκες της Επιτροπής ανέρχεται σε €67,4 εκατομμύρια (βλέπε VI.2 παράγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού).

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι θεσμοί στους οποίους το λογισμικό και οι υπηρεσίες θα παρέχονται, χρηματοδοτούνται από προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι θα αποκτήσουν το λογισμικό και τις υπηρεσίες, μέσω της σύμβασης SACHA II. Η σύμβαση υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα χρήματα θα προέλθουν από πορτοφόλι των φορολογουμένων.

(b) Δέσμευση για δαπάνη. Η Επιτροπή δεν έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το σύνολο του ποσού αυτού. Στην περίπτωση της σύμβασης-πλαισίου (ή «πλαισίου συμφωνίας») όπως αυτή, το ποσό που αναφέρεται στην προκήρυξη ανάθεσης αντιστοιχεί στο μέγιστο ανώτατο όριο προϋπολογισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών ανανεώσεων). Για να αποφευχθούν νέες διοικητικές διαδικασίες, τέτοια δημοσιονομικά ανώτατα όρια περιέχουν διατάξεις για διάφορα απρόβλεπτα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή κατά τη λήξη της σύμβασης.

Ενώ αυτό είναι ένα ανώτατο όριο προϋπολογισμού, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για τις δημόσιες διοικήσεις να φτάνουν σε τέτοια ανώτατα όρια στις δημόσιες συμβάσεις τους.

Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση στο ενδιαφερόμενο κοινό, θα είναι σε θέση η DIGIT να παράσχει μια ένδειξη του ποσοστού της συνολικής τελικής τιμής που έχει δαπανηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση της Επιτροπής με την Fujitsu (2008/S 53-071324) για την παροχή προϊόντων λογισμικού και αδειών χρήσης από τη Microsoft;

(c) Διάρκεια. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης για προμήθειες είναι δύο ετών, που μπορεί (αλλά δεν είναι απαραίτητο) να ανανεώνονται μέχρι δύο φορές για περίοδο ενός έτους η καθεμία. Η συνολική διάρκεια είναι συνεπώς τεσσάρων (όχι έξι) ετών. Τα δύο επιπλέον έτη καλύπτουν μόνο τη συντήρηση των αδειών χρήσης που ήδη αποκτήθηκανκεκτημένων αδειών.

Επομένως, η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι έτη, στη διάρκεια της οποίας μπορούν να δαπανηθούν 189 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Πρόκειται η Επιτροπή να αλλάξει την προσέγγισή της στην προμήθεια λογισμικού μετά από την αρχική διετή περίοδο, έτσι ώστε οι Ευρωπαίκές ΜΜΕ Ελεύθερου Λογισμικού να διευκολυνθούν στην υποβολή προσφορών για συμβάσεις με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα είμαστε πολύ ευτυχείς να έχουμε αποδειχθεί λάθος εδώ. Αν όχι, η κριτική μας παραμένει.

(d) Είδος καλυπτόμενου λογισμικού. Σε αντίθεση με τη δήλωσή σας, η εν λόγω σύμβαση δεν καλύπτει μόνο την απόκτηση ιδιοκτησιακού λογισμικού, αλλά και του λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΛΑΚ) και συναφών με αυτό υπηρεσιών, όπως η υποστήριξη υψηλού επιπέδου σε προϊόντα ανοικτού κώδικα, για παράδειγμα από τις Red Hat, Atlassian, Balsamiq Studios, Adaptavist και άλλες.

Δεν έχουμε κάνει τέτοια δήλωση. Το δελτίο τύπου του FSFE ρητά αναφέρει ότι τα θεσμικά όργανα που καλύπτονται θα αποκτήσουν «μια ευρεία γκάμα κυρίως ιδιοκτησιακού λογισμικού».

Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση από την πλευρά της DIGIT σχετικά με το τι ακριβώς είναι το Ελεύθερο Λογισμικό. Τα περισσότερα από τα προϊόντα της Red Hat στην πραγματικότητα εκπληρώνουν τον ορισμό για το Ελεύθερο Λογισμικό. Τα προϊόντα της Atlassian διανέμονται με ιδιοκτησιακές άδειες χρήσης, όπως και εκείνα της Balsamiq. Θα είναι τιμή για το FSFE να βοηθήσει την DIGIT στο κλείσιμο τυχόν κενών που ενδεχομένως υπάρχουν στην κατανόηση των αδειών χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού.

(3) Υποστηρίζετε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να καταλήξει σε μια στρατηγική για να επωφεληθεί από το Ελεύθερο Λογισμικό. Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή έχει όντως στρατηγική ΛΑΚ από το 2001. Μια περίληψη της τελευταίας έκδοσης της στρατηγικής αυτής είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της DIGIT για την EUROPA portal1. Μια νέα έκδοση βρίσκεται στο τελικό προσχέδιο και θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής, περισσότερα από 250 προϊόντα ΛΑΚ που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες που διαχειρίζεται η DIGIT είναι ήδη σε χρήση από την Επιτροπή. Για λόγους πληρότητας, ίσως αξίζει να αναφέρουμε μερικά επιπλέον παραδείγματα των επιτευγμάτων στον τομέα αυτό, στο ύψος των οποίων πολύ λίγες (αν υπάρχουν) δημόσιες διοικήσεις στον κόσμο μπορούν να φτάσουν:

Για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ούτε πρόκειται για κάποια ξεχωριστή επιτυχία. Στο τέλος του 2008, η εταιρεία συμβούλων Gartner προσδοκούσε το 100% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τουλάχιστον κάποιο Ελεύθερο Λογισμικό ως το τέλος του 2009.

Η υποστηριζόμενη από την Επιτροπή μελέτη FLOSSPOLS βρήκε ότι 78% των δημόσιων διοικήσεων χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον κάποιο Ελεύθερο Λογισμικό ήδη από το 2004/5.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη σύμβαση, εξακολουθούν να δαπανούν σημαντικά χρηματικά ποσά σε ιδιοκτησιακό λογισμικό, όπως επιβεβαιώνεται τόσο από την SACHA ΙΙ όσο και από τη χωριστή σύμβαση-πλαίσιο της 10ης Ιανουαρίου του 2008 για την παροχή προϊόντων και αδειών χρήσης της Microsoft. Το γεγονός αυτό αφήνει κάποιες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Επιτροπής.

(a)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρέχει λύσεις πληροφορικής σε περισσότερους από 350 εξυπηρετητές Linux.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή σχετικά με τον συνολικό αριθμό των εξυπηρετητών που έχει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που καλύπτονται από τη σύμβαση SACHA ΙΙ, καθώς και σχετικά με το ποσοστό αυτών των εξυπηρετητών που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα Ελεύθερου Λογισμικού όπως το GNU/Linux ή BSD συστήματα.

(b) Το Κέντρο Δεδομένων της DIGIT διαχειρίζεται περισσότερους από 800 εξυπηρετητές ιστού ανοικτου κώδικα.

Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πόσους εξυπηρετητές ιστού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που καλύπτει η σύμβαση SACHA II, έχουν θέσει σε λειτουργία· τι λογισμικό χρησιμοποιούν· και τι ποσοστό αυτών των εξυπηρετητών ιστού είναι στ' αλήθεια Ελεύθερο Λογισμικό.

[...]

(h) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης τρεις σημαντικούς δημόσιους ιστοτόπους, οι οποίοι επίσης εξ ολοκλήρου χρησιμοποιούν ΛΑΚ: τον www.osor.eu (παρατηρητήριο και αποθετήριο ανοικτού κώδικα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση), www.semic.eu (κέντρο ανταλλαγής σημασιολογικών στοιχείων) και τον www.epractice.eu (κοινότητα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένταξη και υγεία)

Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτών των ιστοτόπων, και εκτιμάμε τη χρησιμότητά τους για πολλές ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, μας λυπεί το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της χρήσης των πλεονεκτημάτων του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων όταν πρόκειται για την εσωτερική της υποδομή της Πληροφορικής. Τέτοιες προσπάθειες θα συνέβαλαν κατά πολύ στην αύξηση της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού· Θα έκαναν δυνατή για μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαϊκών ΜΜΕ την παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή· και θα μπορούσαν να μειώσουν τις δαπάνες της Επιτροπής για την Πληροφορική. Χωρίς αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της Επιτροπής θα είναι τελικά μάταιες.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών SACHA II σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να γίνεται πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τις εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους:

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει έναν μακρύ κατάλογο συγκεκριμένων προϊόντων, αντί για ένα σύνολο λειτουργικών προδιαγραφών. Ενώ διατυπώσεις όπως

Ονομασίες προϊόντων και εμπορικά σήματα: Κάθε φορά που οι προδιαγραφές αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο όνομα προϊόντος ή εμπορικό σήμα και η αρκούντως ακριβής και πλήρως κατανοητή περιγραφή δεν είναι δυνατή, τέτοια αναφορά θα πρέπει να θεωρηθεί ως αναφορά στο εν λόγω προϊόν ή το ισοδύναμό της. (SACHA II Annex 6 : 5.1.4.)

ίσως να ικανοποιούν ίσως όχι το γράμμα του νόμου, είναι βέβαιο ότι δεν οδηγούν σε ανταγωνιστικές προσφορές από έναν μεγάλο αριθμό προμηθευτών διαφορετικών προγραμμάτων. Αυτό το θέμα ήταν στο επίκεντρο των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταπάτηση εναντίον ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά τις μεροληπτικές προδιαγραφές στους διαγωνισμούς υποβολής προτάσεων με την ένδειξη "Intel ή ισοδύναμοι" επεξεργαστές (βλέπε Δελτίο τύπου IP/04/1210, 13 Οκτ 2004)

Το Παράρτημα 4 (Annex 4) των προδιαγραφών του διαγωνισμού περιέχει 251 κατονομαζόμενα προίόντα λογισμικού (χωρίς να υπολογίζονται διαφορετικές ποικιλίες αυτών των προϊόντων). Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η DIGIT δεν κατάφερε να παράσχει μια «επαρκώς συγκεκριμένη και πλήρως κατανοητή περιγραφή» για οποιοδήποτε από τα προϊόντα αυτά χωρίς να καταφεύγει σε ονόματα προϊόντων και εμπορικών σημάτων.

Η DIGIT δημοσίευσε μια συνολική πρόσκληση για υποβολή προσφορών για ένα πολύ μεγάλο και διαφορετικό σύνολο προγραμμάτων. Αν η Επιτροπή ήθελε πραγματικά να αποκτήσει Ελεύθερο Λογισμικό και συναφείς υπηρεσίες, μια ορθή προσέγγιση θα ήταν να ανακοινώσει διαγωνισμό προτάσεων για έναν αριθμό μικρότερων, πιο συγκεκριμένων συμβάσεων. Οι Ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα είχαν διευκολυνθεί στη συμμετοχή τους σε τέτοιους διαγωνισμούς.

Θα εκτιμούσαμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας ενημερώσει για το πως οι δαπάνες στο πλαίσιο της σύμβασης SACHA II θα κατανεμηθούν μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού που απαριθμούνται στην πρόσκληση για προσφορές. Τι ποσοστό των δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα διατεθεί για την αγορά Ελεύθερου Λογισμικού και συναφών υπηρεσιών;

Θα μπορούσε επίσης η Επιτροπή να μας ενημερώσει πόσες προσφορές υποβλήθηκαν συνολικά; Αυτή θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ένδειξη του αριθμού των εταιρειών που θεώρησαν ότι ήταν σε θέση επιτυχώς να υποβάλουν πρόταση.

(4) Το δελτίο τύπου σας υποθέτει ότι το ιδιοκτησιακό λογισμικό είναι, εξ ορισμού, ανίκανο να είναι διαλειτουργικό ή να υλοποιήσει πρότυπα. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια. Το ιδιοκτησιακό λογισμικό μπορεί να εφαρμόσει τα πρότυπα όπως και το ΛΑΚ. Εξ όσων γνωρίζω, η εταιρική υποδομή Πληροφορικής της Επιτροπής υποστηρίζει ήδη όλα τα σημαντικά πρότυπα Πληροφορικής, είτε με ιδιοκτησιακό λογισμικό ή/και με ΛΑΚ. Εάν γνωρίζετε κάποιο μεγάλο πρότυπο Πληροφορικής που δεν υποστηρίζεται από την υποδομή της Επιτροπής, θα ήμουν ευγνώμων αν με ενημερώνατε γι' αυτό, ώστε να λάβω τα κατάλληλα μέτρα.

Το δελτίο τύπου μας δεν κάνει καμία τέτοια υπόθεση. Το FSFE υποστηρίζει ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν και στο Ελεύθερο και στο ιδιοκτησιακό λογισμικό. Τα Ανοιχτά Πρότυπα, τα οποία δεν εξαρτώνται από κανέναν συγκεκριμένο προμηθευτή, και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μοντέλο λογισμικού, προσφέρουν ελευθερία από το κλείδωμα σε προμηθευτές και ανοίγουν την αγορά λογισμικού στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα το αίτημά σας για παροχή δεδομένων, και θα κάνουμε χρήση αυτής της ευκαιρίας, όποτε κριθεί απαραίτητο.

Το σημαντικό ερώτημα είναι αν τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι προσιτά στους πολίτες, ανεξάρτητα από το είδος του λογισμικού που επιλέγουν να χρησιμοποιούν. Ένα ξεχωριστό παράδειγμα αποτυχημένης εφαρμογής είναι το γεγονός ότι οι ιστομεταδόσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ορατές από όσο γνωρίζουμε με τη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος GNU/Linux. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Θα καλωσορίζαμε τη βοήθεια του DIGIT στην άρση αυτού του εμποδίου για δημοκρατική συμμετοχή.

Θα θέλαμε επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή διατηρεί την προτίμησή της για ιδιοκτησιακούς τύπους αρχειοθέτησης εγγράφων, και το προσωπικό ακόμη δεν είναι σε θέση να λαμβάνει έγγραφα σε τύπους .odf χωρίς να περάσει από κεντρική μετάφραση, παρά το γεγονός ότι αυτό έχει καθιερωθεί ως ένα επίσημο πρότυπο ISO.

(5) Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων είναι εντελώς άσχετη με την εν εξελίξει αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Σχετικά με αυτό το σημείο, θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει την Communication on Interoperability (η οποία θα περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και την Ευρωπαϊκής Στρατηγική για τη Διαλειτουργικότητα) πριν από το τέλος του 2010, όπως αναφέρεται στο σημείο 2.2.3 της Ψηφιακής Ατζέντας. Δεδομένου ότι αυτό το αρχείο οδεύει προς την οριστική έγκρισή του, θα ήταν άτοπο για μένα να προβώ σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη διαδικασία.

Το δελτίο τύπου μας αναφέρει απλώς ότι τόσο η παρούσα σύμβαση όσο και η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας συντονίζονται από την DIGIT.

Ανυπομονούμε για την επικείμενη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, και παρά τις ενδείξεις για το αντίθετο εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα προσφέρει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο κατευθύνσεων για τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα σχετικά με τα Ανοιχτά Πρότυπα, όπως και η αρχική έκδοση.

Μπορώ μόνο να πω ότι λυπάμαι που δεν διασταυρώσατε τις πηγές σας, πριν δημοσιεύσετε το δελτίο τύπου. Αυτό φαίνεται να βασίζεται αποκλειστικά σε ένα άρθρο το οποίο περιέχει πλήθος παραπλανητικών στοιχείων. Αν είχατε έρθει σε επαφή μαζί μας, θα ήταν ευχαρίστηση για το τμήμα μου να σας δώσει ακριβή πραγματικά στοιχεία, και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πιο ισορροπημένο.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι, αντί να στηρίζουμε τη δημόσια παρέμβασή μας μόνο στα άρθρα του Τύπου, ακολουθήσαμε τις συνήθεις βέλτιστες πρακτικές του FSFE να απευθυνθούμε στην πηγή και, στην περίπτωση αυτή, επενδύσαμε σημαντικό χρόνο στη μελέτη των δημόσια διαθέσιμων εγγράφων που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

Λυπούμαστε που η ίδια η σύμβαση SACHA ΙΙ δεν έχει δημοσιευθεί. Εάν η σύμβαση επρόκειτο να γίνει δημόσια διαθέσιμη, το FSFE και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες που νοιάζονται για το τρόπο με τον οποίο οι φόροι τους επενδύονται και οι θεσμοί τους ασκούν τις δραστηριότητές τους, θα ήταν σε θέση να επαληθεύσουν αν η συμφωνία αυτή είναι πραγματικά προς το συμφέρον τους.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες συμβάσεις που συνήψε η Επιτροπή σχετικά με την προμήθεια λογισμικού, όπως η 49 εκατ. ευρώ σύμβαση-πλαίσιο για λογισμικό και υπηρεσίες της Microsoft που κατακυρώθηκε στην Fujitsu Siemens στις 10 Ιανουαρίου 2008.

Στόχος μας είναι η αύξηση της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτών Προτύπων σε όλα τα τμήματα του Ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα. Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στη συμμετοχή εταιρειών Ελεύθερου Λογισμικού. Το FSFE θα χαρεί να συνεργαστεί με την DIGIT και άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υποστηρίξει τον ανταγωνισμό, την επιλογή και την ελευθερία στην Ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού.