Η εργασία μας

Πολιτικοί στόχοι 2014 - 2019

Το Ελεύθερο Λογισμικό (ή "λογισμικό ανοικτού κώδικα") - προγράμματα υπολογιστή που οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιεί, να μελετά, να μοιράζεται, και να βελτιώνει - είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ελεύθερο Λογισμικό κάνει το Διαδίκτυο να λειτουργεί και παρέχει τις βάσεις για τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στη βιομηχανία της τεχνολογίας πληροφοριών. Μόνο με Ελεύθερο Λογισμικό μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν πλήρως τι πραγματικά κάνει ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ποια δεδομένα αποστέλλει πού, και πώς παράγει τα αποτελέσματά του.

Πλοήγηση