Η εργασία μας

Ηνωμένα Έθνη

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Προς έναν Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικού Πλούτου

Επιδοκιμάζουμε και υποστηρίζουμε τη Διακήρυξη της Γενεύης, και καλούμε τους συντάκτες των σχεδίων, τους συνυπογράφοντες και τον ΟΗΕ να αρχίσουν να σκέπτονται τώρα όχι μόνο ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του WIPO, αλλά με τι είδους οργανισμό απαιτείται να τον αντικαταστήσουμε.

Έγγραφα και Δημοσιεύσεις