Ons werk

Verenigde Naties

Beëindigde projecten

Naar een Wereldorganisatie voor de Intellectuele Rijkdom (WIPO)

We onderschrijven en steunen de Verklaring van Genève, en nodigen haar opstellers, ondertekenaren en de Verenigde Naties uit om niet alleen na te denken over wat de rol van een WIPO zou moeten zijn, maar ook over wat voor soort organisatie we in haar plaats nodig hebben.

Documenten en publicaties