Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

Σχετικά με την Ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Οργανισμού

Οποιοσδήποτε οργανισμός που εργάζεται για το Ελεύθερο Λογισμικό ή για κάποιο σχετικό πεδίο μπορεί να γίνει συνεργαζόμενος οργανισμός του FSFE. Κανονικά αυτοί οι οργανισμοί θα προέρχονται από την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι αυστηρά απαραίτητο. Οποιοσδήποτε οργανισμός στον κόσμο βρίσκεται κοντά ή ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πνεύμα θα μπορούσε να κάνει αίτηση.

Αν και προσπαθούμε να βρούμε τουλάχιστο έναν οργανισμό να συνεργαζόμαστε στενά σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες. Οπότε θα ήταν δυνατό να βρεθούν περισσότεροι του ενός συνεργαζόμενοι οργανισμοί ανά χώρα. Επίσης συνεργαζόμενοι με το FSFE οργανισμοί μπορούν να συμμαχήσουν με άλλους οργανισμούς.

Βέβαια θα ήταν παράξενο αν ένας οργανισμός συνεργαζόμενος με το FSFE είχε επίσημη συνεργασία με έναν οργανισμό που αντιτίθεται στους στόχους του FSFE. Δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει αυτό να συμβεί, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανό το FSFE να διέκοπτε τη συνεργασία μετά από συζήτηση με τον εν λόγω οργανισμό.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις σχετικά με κανονισμούς, δομές μελών, οικονομικά ή άλλα παρόμοια. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι και αυτόνομοι.

Ωστόσο, δεν φαίνεται χρήσιμη η συνεργασία με οργανισμό που δεν μοιράζεται το πνεύμα και τη φιλοσοφία της ελευθερίας. Έτσι το FSFE γενικά θέλει να δει σε έναν οργανισμό που επιθυμεί τη συνεργασία, την αφοσίωσή του στο Ελεύθερο Λογισμικό και στις βαθύτερες επιδράσεις του.

Το οποίο επίσης περιλαμβάνει την επιθυμία της εκπαίδευσης των ανθρώπων και της ανάπτυξης ευαισθητοποίησης για τα βασικά ζητήματα σχετικά με την ελευθερία σε μία ψηφιακή κοινωνία.

Καθώς η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας είναι τουλάχιστο εν μέρει βασισμένη στη χρήση της καλύτερης και με σαφήνεια διατυπωμένης διαθέσιμης ορολογίας, επίσης επιθυμούμε οι συνεργαζόμενοι με εμάς (ακριβώς όπως εμείς) να αποφεύγουν όρους που τείνουν να προκαλέσουν σύγχυση και παραπληροφόρηση.

Ναι, αυτό συμπεριλαμβάνει τις αναφορές στο σύστημα GNU/Linux ως ''GNU/Linux'' (δείτε "Why GNU/Linux?" για παραπομπή) και τη χρήση του όρου Ελεύθερο Λογισμικό ή ενός επαρκούς ισοδύναμου όρου στην περίπτωση τοπικής γλώσσας, αποφεύγοντας την παραπλανητική ορολογία του ''Ανοικτού Κώδικα'' (δείτε "We speak about Free Software" για παραπομπή).

Πώς θα γίνετε συνεργαζόμενος οργανισμός

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μελών στον οργανισμό σας νιώθει κοντά στη φιλοσοφία, τα ζητήματα και την εργασία του FSFE και επιθυμεί να εργαστεί στενότερα ως συνεργαζόμενος οργανισμός, πώς θα προχωρήσετε;

Η βασική διαδικασία είναι πολύ απλή. Χρειάζεται να πάρετε μία επίσημη απόφαση μέσα στον οργανισμό σας σχετικά με την υποβολή της αίτησης για την ιδιότητα του συνεργαζόμενου. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα απαιτήσει την ενασχόληση της γενικής συνέλευσης αν πρόκειται για οργανισμούς με δημοκρατικές θεσμικές διαδικασίες.

Τότε ο αντιπρόσωπος του οργανισμού σας θα συντάξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση team@fsfeurope.org, για να μας ενημερώσει σχετικά με την αίτησή σας για την ιδιότητα του συνεργαζόμενου οργανισμού.

Αν δεν είστε γνωστοί σε εμάς, ή νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο ερώτημα για το οποίο δεν έχουμε απάντηση σχετικά με τον οργανισμό σας, ίσως να σας υποβάλλουμε μερικές ερωτήσεις πριν να έχουμε μία εσωτερική συζήτηση σχετικά με την αίτησή σας.

Αν το FSFE αποδεχθεί την αίτηση, θα λάβετε ένα μήνυμα από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του FSFE, το οποίο θα καθιστά τον οργανισμό σας επίσημα συνεργαζόμενο.

Τότε πιθανόν θα δημιουργήσουμε/συνδέσουμε διαύλους (αν φαίνεται χρήσιμο) για να βελτιώσουμε την μεταξύ μας επικοινωνία. Επίσης θα σας δώσουμε πρόσβαση στον ιστότοπο του FSFE (αν δεν έχετε ήδη) και θα δημιουργήσουμε την δική σας περιοχή ιστού στο /associates/<yourorg>/ όπου θα μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες σχετικά/από τον οργανισμό σας για τους επισκέπτες του ιστοτόπου του FSFE.

Τα υπόλοιπα θα τα διευθετήσουμε στην πορεία.

Αν έχετε επιπλέον σχετικές ερωτήσεις, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση team@fsfeurope.org