empowering users
to control technology

Kujdes: Kjo faqe mund të jetë e vjetruar kundrejt tekstin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Fushata

Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar Free Software Foundation Europe punon për krijimin e një ideje të përgjithshme dhe përkrahjeje të Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura, nga politika, biznesi, ligjet dhe shoqëri në përgjithësi. Ndaj organizojmë fushatat vijuese. Mund të na ndihmoni për to!