Ολοκληρωμένα και σε Παύση Προγράμματα

Αυτά τα προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί, και διατηρούμε τη σχετική πληροφορία εδώ για λόγους αρχειοθέτησης.

"Ρωτήστε τους υποψηφίους σας" - Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές 2009

Κατά τη διάρκεια των ομοσπονδιακών εκλογών στη Γερμανία το 2009, το FSFE απηύθυνε πρόσκληση σε όλους τους Γερμανούς υποστηρικτές του Ελεύθερου Λογισμικού να ρωτήσουν τους υποψήφιους των κομμάτων για τις θέσεις τους σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Το FSFE ανάρτησε μια σελίδα για τη Γερμανική Bundestagswahl για να βοηθήσει στην υποβολή των ερωτήσεων και τη συλλογή των απαντήσεων.

STACS

Το STACS (Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία των Πολιτών) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διευρύνει την κοινωνική συνάφεια της διενεργούμενης ερευνητικής προσπάθειας. Το πρόγραμμα στοχεύει να ολοκληρωθεί με την επιμόρφωση και των κοινωνικών οργανώσεων και των ερευνητών και την ανεύρεση κοινών προγραμμάτων για μελλοντική συνεργασία.

SELF

Το πρόγραμμα SELF (Science, Education and Learning in Freedom, Επιστήμη, Εκπαίδευση και Μάθηση στην Ελευθερία) στοχεύει στη δημιουργία μιας αποθήκης εκπαιδευτικού υλικού για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα. Αυτό το επιτυγχάνει παρέχοντας μια πλατφόρμα συνεργατικής παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και αναλαμβάνοντας την παραγωγή του υλικού αυτού το οποίο προς το παρόν λείπει από το πεδίο.

GPLv3

Στις 29 Ιουνίου 2007 η ανακοίνωση της έκδοσης 3 της GNU Γενικής Δημόσιας Άδειας (GPL) σημείωσε το τέλος μιας δεκαοκτάμηνης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, το FSFE εργάστηκε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στην άδεια, για να βοηθήσει την κοινότητα να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, και για να τεκμηριώσει τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή απόψεων ώστε να καταστήσει αυτό το ζήτημα προσβάσιμο κατά το δυνατόν.

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) είναι μία από τις 16 εξειδικευμένες υπηρεσίες του συστήματος των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Ο ρόλος του είναι να διαχειρίζεται 23 διεθνείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν διάφορες πτυχές των περιοριστικών μονοπωλίων στη γνώση. Ως παρατηρητής στον WIPO και μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό από άλλους παίκτες με παρόμοιους στόχους, το FSFE θα εργαστεί να μετασχηματίσει τον "Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας" σε έναν "Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικού Πλούτου."

World Summit on the Information Society (WSIS)

The World Summit on the Information Society (WSIS) was a two-summit UN conference organised by the ITU at which important cornerstones for the information and knowledge society should be laid. FSFE is participated along with other civil societies to make sure that the principles of the digital age will protect digital freedom, sharing of knowledge, access to information and Free Software.

Brave GNU World

The Brave GNU World was a monthly column issued from 1999 to 2004 that addressed technical and non-technical readers alike. Its aim was to provide insights into current projects and developments based upon the philosophy of Free Software. The Brave GNU World was translated into nine languages, possibly making it the farthest-spread monthly column worldwide.

6th EC Framework Programme (FP6)

Founding of research&development by the European Commission is usually done within the "framework programmes" (FPs). These last for four years and FP6 has started officially on December 17th, 2002. The FSF Europe seeks to help with Free Software related activities in FP6.

Classification of Free Software as a World Cultural Heritage

The objectives were to have Free Software classified as an intangible world cultural heritage by the UNESCO, and registered in the World Memory Register (another UNESCO project). The Free Software community and the UNESCO share the same freedom, equality and fraternity values. Such a recognition would be a great promotion of Free Software.

AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution

The AGNULA project aimed at the creation of a fully functional, entirely Free Software GNU/Linux distribution for professional audio users. It is a project run by key players in the audio field with funding by the European Commission. The FSFE as a partner of this project is taking care of the legal issues, the long-term aspects and also making sure the Free Software community interests are heard.

EUCD - Copyright extensions that harm

The European Copyright Directive (EUCD) was the European equivalent of the U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA). These laws not only lead to the creation of monopolies and cartels, they also provide serious impediments to the Freedoms of speech and press, as they provide means for digital censorship. The FSF Europe was actively involved in the resistance against such harmful legislation.