Beëindigde en afgebroken projecten

Deze projecten werden afgesloten, we houden de informatie online als archiefmateriaal.

"Informeer bij uw kandidaat" - Duitse federale verkiezingen 2009

Tijdens de Duitse federale verkiezingen 2009 heeft de FSFE aan alle Vrije Softwarefanaten gevraagd om de verschillende kandidaten vragen te stellen over hun visie over Vrije Software en Open Standaarden. De FSFE heeft een pagina over de Duitse bondsverkiezingen opgesteld, waar hulp geboden wordt voor het opstellen van vragen en waar alle antwoorden verzameld kunnen worden.

STACS

Het STACS-project (Science, technology and civil society) wil een brug slaan tussen de burgermaatschappij en onderzoekers om zo de sociale relevantie van het onderzoekswerk te vergroten. Men wil dit bereiken door zowel de onderzoekers als de burgers hiervoor op te leiden, en door projecten te zoeken waaraan men in de toekomst kan samenwerken.

SELF

Het SELF-project (Science, Education and Learning in Freedom) wil een verzamelplaats creëren voor educatief materiaal over Vrije Software en Open Standaarden. Ze proberen dit te verwezenlijken door een platform aan te bieden waar men kan samenwerken aan het ontwikkelen van educatief materiaal, en door zelf actief te helpen bij de ontwikkeling van educatief materiaal dat vandaag nog niet beschikbaar is.

GPLv3

Tijdens heel 2006 krijgt iedereen de kans mee te werken aan de derde versie van de GNU General Public License. Deze licentie, vooral bekend onder de naam "GPL", is veruit de meest gebruikte licentie voor Vrije Software. De Free Software Foundation Europa wil zo veel mogelijk mensen stimuleren om hieraan deel te nemen door iedereen bewust te maken van de noodzaak van de GPL, door personen die deze bewustmaking verwezelijken te ondersteunen, door mensen de kans te geven hier aan mee te werken en door het organiseren van conferenties.

World Intellectual Property Organization

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele eigendom, World Intellectual Property Organization (WIPO), is één van de zestien gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Het WIPO beheert 23 Internationale verdragen die verband houden met beperkende monopolies op kennis! Als waarnemer probeert de FSFE, in coalitie met verschillende Internationale spelers, het WIPO te hervormen tot een "Wereldorganisatie voor Intellectuele Rijkdom".

World Summit on the Information Society (WSIS)

The World Summit on the Information Society (WSIS) is een VN conferentie, georganiseerd door de ITU, om belangrijke principes voor de informatie- en kennismaatschappij vast te leggen. De FSF Europa neemt, samen met verschillende andere burgerorganisaties, deel aan deze conferentie om er voor te zorgen dat de principes van het digitale tijdperk niet alleen door de media-industrie en regeringen wordt bepaald en ook om te voorkomen dat de mensenrechten beperkt gaan worden door technische afspraken.

Brave GNU World

The Brave GNU World was a monthly column issued from 1999 to 2004 that addressed technical and non-technical readers alike. Its aim was to provide insights into current projects and developments based upon the philosophy of Free Software. The Brave GNU World was translated into nine languages, possibly making it the farthest-spread monthly column worldwide.

6th EC Framework Programme (FP6)

Founding of research&development by the European Commission is usually done within the "framework programmes" (FPs). These last for four years and FP6 has started officially on December 17th, 2002. The FSF Europe seeks to help with Free Software related activities in FP6.

Classification of Free Software as a World Cultural Heritage

The objectives were to have Free Software classified as an intangible world cultural heritage by the UNESCO, and registered in the World Memory Register (another UNESCO project). The Free Software community and the UNESCO share the same freedom, equality and fraternity values. Such a recognition would be a great promotion of Free Software.

AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution

The AGNULA project aimed at the creation of a fully functional, entirely Free Software GNU/Linux distribution for professional audio users. It is a project run by key players in the audio field with funding by the European Commission. The FSFE as a partner of this project is taking care of the legal issues, the long-term aspects and also making sure the Free Software community interests are heard.

EUCD - Copyright extensions that harm

The European Copyright Directive (EUCD) was the European equivalent of the U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA). These laws not only lead to the creation of monopolies and cartels, they also provide serious impediments to the Freedoms of speech and press, as they provide means for digital censorship. The FSF Europe was actively involved in the resistance against such harmful legislation.