E ♥ Software-in e Lirë

Tradicionalisht Dita e Shën Valentinit është dita e shpalosjes dhe kremtimit të dashurisë. Ndaj pse të mos e përdorim këtë shans për të shpalosur dashurinë tonë për Software-in e Lirë këtë vit?

Dita #ilovefs 2012

Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14 shkurt, që bie e martë këtë vit. Ashtu si edhe vitin e shkuar, FSFE-ja ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë "E dua Software-in e Lirë". Veç kësaj, këtë vit do të ketë një veprimtari "E Dua Software-in e Lirë" në Unperfekthaus në Esen.

Fushata: Përhapni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë

Fushata jonë online synon rritjen e ndërgjegjësimit rreth Software-it të Lirë dhe njerëzve të pasionuar dhe të palodhur pas tij. Tregojuni atyre se e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të bëjë shumë punë! Të tjerët e kanë bërë këtë tashmë, ndaj, që të frymëzoheni, mund të lexoni pse ata e dashurojnë Software-in e Lirë.

Sigurisht që ka plot rrugë për të deklaruar dikush dashurinë e tij... Ja vetëm pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.

Shpaloseni dashurinë tuaj - Individualisht

Lajme të ngjashme

Annual report of the Free Software Foundation Europe 2019

22 October 2019

"Software Freedom in Europe" is the yearly report of the Free Software Foundation Europe e.V. (FSFE). In one document, it gives you a breakdown of important things the FSFE has done and achieved during the last 12 months. Among many other interesting stories, in the 2019 report you will read about our ongoing work for router freedom in Europe, about the first Parliament in Europe who joins our "Public Money? Public Code!" campaign, about our new version of REUSE tools to help Free Software developers with easy license compliance and about much more of our multi-faceted policy work - all together aiming at a world in which users are in control of technology!

#ilovefs Day report 2019

29 March 2019

On Wednesday 14th of February, we acknowledge and celebrate the annual "I love Free Software Day". It is the day to express your love for Free Software and gratitude for your favourite pieces of Free Software. The Free Software Foundation Europe would like to say a huge thank you to everyone who participated and helped making this day a special one for everyone involved.

Join the I Love Free Software Day 2019

14 February 2019

Today, as with every year on February 14th, people around the globe are celebrating "I love Free Software" Day by expressing their love and thanks to all the people working behind each Free Software project. Follow the love with the hashtag #IloveFS today and add your own love dedication to the stream!

Annual report of the Free Software Foundation Europe 2018

05 November 2018

"Software freedom in Europe" is the yearly report of the Free Software Foundation Europe (FSFE). In one document, it gives you a breakdown of important things the FSFE has done and achieved during the last 12 months. In the 2018 report, you will read about our electoral campaigns, our input on the European Union's copyright reform, and about our successful outreach in demanding publicly financed software be made publicly available under a Free Software licence. You will also get insights about the events we (co-)organised and about our community and groups that helped us with these achievements. Finally, we will display some numbers showing what resources we counted on, and giving an outlook for the next year.

Buletini i FSFE-së - Mars 2018

20 March 2018

Me fushatën Para Publike? Kod Publik! të FSFE-së ne kërkojmë jo vetëm që kodi i paguar nga populli të jetë i përdorshëm nga populli. Na pëlqen edhe të nxjerrim në pah shembuj të goditur, që kështu vendim-marrës të tjerë të mund të nxjerrin mësime prej tyre. Një shembull shumë i mirë janë Neni 68 dhe Neni 69 i "Kodit të Administratës Dixhitale", një ligj italian që i kërkon administratës publike brenda Italisë të parapëlqejë zgjidhje të krijuara brenda dhe zgjidhje Software të Lirë, në vend se ato pronësore. Veç kësaj, këto administrata e kanë për detyrë të ndajnë me të tjerët kodin burim dhe çfarëdo dokumentimi të çfarëdo software-i që ato kanë zhvilluar me paranë publike. Ligje të tilla e vendosin Italinë në pararojë të legjislacionit europian të favorshëm ndaj kodit publik.