Slapende Projecten

Aan deze projecten wordt momenteel niet gewerkt. Als u wil weten hoe u bij deze projecten kan helpen, bezoek dan de respectievelijke projectpagina.

GNU Business Network

Het GNU Business Network heeft zich als doel gesteld om een netwerk te creëren tussen alle bedrijven, ontwikkelaars en gebruikers van Vrije Software, in de ruimst mogelijke betekenis, zodat elke mogelijke synergie wordt aangemoedigd en goed onderbouwde discussies gevoerd kunnen worden.
Momenteel is de verwezenlijking van dit doel in hoge mate afhankelijk van de steun die de FSFE krijgt voor dit project.