Fushata

Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar Free Software Foundation Europe punon për krijimin e një ideje të përgjithshme dhe përkrahjeje të Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura, nga politika, biznesi, ligjet dhe shoqëri në përgjithësi. Ndaj organizojmë fushatat vijuese. Mund të na ndihmoni për to!