Projecten

Dit is de lijst van projecten waar de FSFE momenteel aan werkt. We hebben ook een lijst met 'slapende' projecten en lijst met afgewerkte en stopgezette projecten.

Reuse of Free Software

The FSFE is running a project to develop and raise awareness of best practices for the expression of license and copyright information in free and open source projects. The project is intended to facilitate management of source code by making licensing and copyright information more consistent in how it is added to source code in ways which allow for automating many of the processes involved.

PDFreaders.org

pdfreaders.org is een site die werd gelanceerd door de Fellowship van de FSFE. U kan er informatie vinden over het PDF-formaat en links naar verschillende PDF-lezers voor de meest voorkomende besturingssystemen.

Open Standaarden

Het monopoliseren van de toegang tot gegevens is één van de meest gebruikte technieken om de prijs voor over te schakelen naar Vrije Software kunstmatig hoog te houden. De interoperabiliteit verzekeren door middel van Open Standaarden is essentieel om de gebruikers te bevrijden van het juk van de leveranciersafhankelijkheid. Het werk dat de FSFE investeert in Open Standaarden moet er voor zorgen dat mensen kunnen overschakelen naar Vrije Software zonder dat ze hun gegevens daarbij verliezen.

7de Europees kaderprogramma (FP7)

Financiering van onderzoek&ontwikkeling door de Europese Commissie gebeurt meestal binnen de "kaderprogramma's " (FP's). Vanaf 2007 zal dit belangrijk werkinstrument van de Europese Unie, gebruikt worden voor de selectie en financiering van verschillende projecten tot 2013. De Free Software Foundation Europe zal hier ook deel van uitmaken via projecten die verband houden met de ontwikkeling en het onderzoek naar Vrije Software.

Legal Team

Wij bieden ondersteuning voor het licentiëren van Vrije Software. Tot deze diensten horen onderricht, bewaarneming, bescherming en algemene hulp voor personen, projecten en bedrijven.

Internet Governance Forum (IGF)

Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties, opgericht tengevolge van besluiten van de VN World Summit on the Information Society (WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen gevaar vormen voor de digitale vrijheid in het algemeen en de Vrije Software in het bijzonder.

DRM.info

DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers, waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.

IPRED2

De tweede richtlijn voor het afdwingen van "Intellectuele Eigendomsrechten" werd voorgesteld door de Europese Commissie. Het heeft als doel alle opzettelijke inbreuken op commerciële schaal strafbaar te stellen, en het geeft de rechtenhouders de kans om deel te nemen aan het onderzoek. De FSFE wil er de Europese instellingen op wijzen dat dit soort wetten misbruiken van het juridisch systeem aanmoedigen en tevens uitleggen waarom ze ook op legale activiteiten een verlammende invloed hebben.

Microsoft tegen de Europese burgers

In 2001 startte het Directoraat-Generaal voor mededinging van de Europese Commissie, onder leiding van prof. Monti, een onderzoek naar de dominante marktpositie van Microsoft in desktop besturingssystemen. De Free Software Foundation Europa werd door de Commissie uitgenodigd de standpunten van de Vrije Software beweging te verdedigen.Ook in 2004 beantwoordde de FSFE de oproep om de vrije concurrentie en de vrije keuze te helpen beschermen tegen misbruiken.

Softwarepatenten in Europa

Een groep rond het Europees patentenkantoor en de Business Software Alliance (BSA), die hier de belangen van enkele grote Amerikaanse bedrijven beschermt, is aan het lobbyen om ook in Europa softwarepatenten in te voeren. Softwarepatenten vormen een bedreiging voor onze gemeenschap en onze economie. De FSFE is dan ook actief betrokken bij het verzet tegen deze plannen.

Onderwijs

Het onderwijsproject wil het gebruik van Vrije Software aanmoedigen voor alle sectoren die met onderwijs te maken hebben, van de kleuterschool tot de universiteit. Vrije software stimuleert het aanleren van algemene softwareprincipes in plaats van het aanleren van één product en bewaart zo de wetenschappelijke beginselen.