Превеждане на уеб страници

Как са устроени уеб страниците

Уеб страниците на www.fsfeurope.org се поддържат като набор от XML файлове. Уеб сървъра създава HTML страниците от тези XML файлове автоматично през определен период от време. Затова редактирането на страниците се извършва в XML файловете, а HTML страниците никога не се редактират пряко.

Всяка страница на www.fsfeurope.org е именувана "име_на_страница.език.html" (където език е двубуквеният ISO-639 код за езика, напр. "en" за английски или "de" за немски). Изходните файлове са именувани "име_на_страница.език.xhtml".
Някои страници имат динамична част: отделно от постоянните текстове взети от .xhtml файла те включват информация от един или няколко .xml файла. При създаване на подобна страница системата включва преведените .xml файлове, ако са налични, и прибягва до английската версия на все още непреведените .xml файлове. Такива страници могат да се окажат с части от текста, които са преведени и части, показани на английски. Примери за подобни страници са началната страница, страницата с новини и страницата със събития.

Всеки може да съдейства за преводите

Всички изходни файлове (напр. .xhtml и .xml файловете) са публично достъпни за сваляне, така че всеки може непринудено да допринесе с превод без да трябва да се регистрира където и да е. Все пак, когато и да започвате превод, който очаквате да ви отнеме по-дълго време, моля, изпратете кратко съобщение на Пощенския списък на преводачите за да избегнете едновременната работа с някой друг.

Съдействие за липсващи преводи

Ако сте отворили все още непреведена на вашия език страница, превъртете до края на страницата, щракнете върху връзката "[XHTML]" и запазете получения файл. Това е английският .xhtml файл. Преименувайте файла така, че да носи вашия езиков код, вместо кодът "en" и го отворете с текстов редактор. Сега преведете всичкия текст извън знаците "<...>". Не променяйте нищо вътре в знаците (текстът вътре е XHTML команди, които влияят на външния вид на получената уеб страница)

На края на файла ще има ред, гласящ "</html>". Непосредствено над този ред добавете ред гласящ "<translator>вашето име</translator>".

Когато сте готови, изпратете преведения файл на Пощенският списък на преводачите. Други членове на списъка могат да проверят превода и някой от списъка в края на краищата ще го качи на сървъра.

Актуализиране на остарели преводи

Ако сте отворили страница, чийто превод е остарял (означено е чрез забележка в началото на страницата), превъртете до края й, щракнете върху връзката "[XHTML]" и запазете получения файл. Този файл е (остарялата) преведена версия. След това използвайте връзката, гласяща "English" в началото на страницата и щракнете върху връзката "[XHTML]" и там. Полученият там файл е (текущата) английска версия. Сега може да сравните двата файла и да актуализирате превода. Моля отбележете, че текста вътре в знаците "<...>" може да не се превежда

Когато сте готови, изпратете преведения файл на Пощенският списък на преводачите. Други членове на списъка могат да проверят превода и някой от списъка в края на краищата ще го качи на сървъра.

Как се открива за какво е нужна работа

Съществува автоматично генериран списък на всички достъпни езици. На тази страница всеки езиков код е връзка към отделна страница, която изрежда всички остарели или липсващи преводи за съответния език.

Списъкът с остарели преводи има и допълнителна възможност, полезна при актуализиране: можете не само да свалите (остарелия) преведен файл и (текущия) оригинал на английски, но и да прегледате дневника на промените и на двата файла - протокол с всички промени върху съответния файл. Сравняването на двата дневника с промени улеснява търсенето на частите от оригиналния текст, променени след последното актуализиране.

Страницата със състоянието на преводите е единствения начин да свалите .xml файловете, които се вграждат в динамичните страници, като файловете съдържащи новини или информация за събития.

Сваляне на пълното дърво на изходните файловете със CVS

Ако Ви е възможно да използвате CVS, може също така да свалите пълното дърво с изходни файлове наведнъж.

Създайте директория, в която желаете да съхранявате файловете, влезте в нея и задайте командата
$ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/fsfe co .
При поискана парола просто натиснете клавиша Enter.

За да актуализирате вече сваленото по този начин дърво с изходен код може да използвате командата
$ cvs -z3 update -Pd

Присъединяване към уебмастърите на www.fsfeurope.org

Ако възнамерявате редовно да спомагате за преводите и имате някакви основни понятия от CVS и SSH можете да се присъедините към уебмастърите.