Překládání webových stránek

Princip stavby tohoto webu

Web fsfe.org je spravován prostřednictvím XML souborů. Webový server generuje HTML stránky z XML souborů automaticky každých 10 minut. To umožňuje editovat obsah stránek pomocí XML souborů, takže HTML soubory nejsou nikdy editovány přímo.

Každá stránky fsfe.org má jméno jméno stránky.jazyk.html (jazyk sestávající z dvou písmen ISO-639-1 code jazyka, jako „en“ pro angličtinu nebo „cs“ pro češtinu). Zdrojové soubory jsou pojmenovány jméno stránky.jazyk.xhtml.

Některé stránky mají dynamický obsah. Kromě statického obsahu z XHTML souborů mohou také obsahovat text z jiných XML souborů. V okamžiku, kdy je stránka sestavena (myslí se vygenerována na základě požadavku o zobrazení ze strany klienta) sáhne systém po XML souborech, které jsou k dispozici, a přepne se automaticky zpět do angličtiny, pokud není žádaný překlad dostupný. Příklad stránky: startovací stránka, nová stránka a stránka událostí.

Každý může přispět k překladu

Všechny zdrojové soubory (tj. XHTML a XML soubory) jsou veřejně dostupné ke stažení, takže kdokoliv může spontánně přispět a přeložit danou část bez registrace. Pokud se rozhodnete začít s překládáním, vezměte také v úvahu, že někdo jiný může začít s překladem stejné části zároveň s vámi, a proto nejprve pošlete krátkou zprávu do konference Translators.

Přidání chybějícího překladu

Jestliže otevřete stránku, kde chybí překlad do vašeho jazyka, přesuňte se na konec stránky, klikněte na odkaz Source code a uložte soubor, který se vám otevře v prohlížeči. Získali jste anglickou verzi XHTML. Přejmenujte soubor (dvě písmena označující jazyk - „en“ na „cs“) a otevřete jej v textovém editoru. Nyní přeložte všechny části, které jsou mimo značky „<…>“; nic uvnitř těchto značek nesmíte změnit (text uvnitř těchto značek jsou XHTML příkazy, který ovlivňují strukturu výsledné stránky).

Na konci souboru je uvedena značka </html>. Bezprostředně nad ni přidejte linku: <translator>your name</translator>.

Když jste hotovi, zašlete soubor do překladatelské konference: Translators. Ostatní členové konference mohou poopravit a zkontrolovat váš překlad a někdo jej nakonec nahraje na server.

Aktualizace zastaralého překladu

Jestliže máte v prohlížeči otevřenu stránku s neaktuálním překladem (označeno zprávou v horní části stránky), přesuňte se na konec stránky a stejně jako při překladu klikněte na odkaz Source code a uložte danou verzi překladu. To je ten neaktuální překlad. Následně kliněte na English v horní části stránky, abyste se přepnuli na anglickou verzi. Když stáhnete soubor odkazovaný na konci stránky (Source code), získáte aktuální anglickou verzi. Nyní můžete souvory porovnat a překlad aktualizovat. Opět platí, že se ne překládá nic uvnitř značek „<…>“.

Nebo můžete použít webový repozitář zdrojových kódů na stránce fsfe-web trac k vytvoření rozdílových souborů (diff) a k nahlédnutí na nejčerstvější aktualizace všech zdrojových souborů.

Když jste hotovi, pošlete přeložený soubor do konference Translators. Ostatní členové mohou provést kontrolu a následně bude váš překlad umístěn na serveru.

Jak zjistit, co je potřeba dělat?

K dispozici je automaticky generovaný seznam všech dostupných jazyků. Na této stránce je každý jazykový kód odkaz na samostatnou stránku, která uvádí seznam všech chybějících a neaktuálních překladů pro daný jazyk.

Seznam neaktuálních překladů je dodatečná funkce, která pomáhá s překlady: Můžete nejen stáhnout zastaralé (neaktuální) překlady a aktuální anglické originály, ale také prohlédnout záznam o změnách v obou souborech, tj. protokol o všech úpravách, kterými soubory prošly. Porovnáním těchto záznamů můžete snadno zjistit, které části originálu doznaly změn od doby, kdy byl překlad naposled aktualizován.

Tato stránka se stavem překladů nabízí také jediný způsob, jak stáhnout XML soubory, ze kterých jsou sestavovány dynamické stránky, např. soubory obsahující novinky a záznamy o akcích.

Stahování kompletního stromu zdrojových kódů pomocí subversion

Pokud můžete použít subversion, můžete také stáhnout celý zdrojový strom najednou. Podrobné instrukce najdete na informační stránce webmasterů FSFE.