Μεταφράσεις ιστοσελίδων

Σύντομος οδηγός βήμα προς βήμα

Αυτός ο σύντομος οδηγός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν ήδη γνωρίζετε το υπόβαθρο των μεταφράσεων: Πώς παράγονται οι σελίδες μας, πώς να βρίσκετε ποιες μεταφράσεις λείπουν ή χρειάζονται ανανέωση κ.ο.κ.

Στο παράδειγμα αυτό, θέλουμε να μεταφράσουμε το https://fsfe.org/contribute/spreadtheword.en.html στα Ελληνικά.

 1. Πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας και δείτε το σημείο στο υποσέλιδο που γράφει «Πηγαίος κώδικας».
 2. Κάνετε λήψη του .xhtml αρχείου (στην περίπτωση αυτή https://fsfe.org/source/contribute/spreadtheword.en.xhtml).
 3. Στείλτε ένα σύντομο μήνυμα αλληλογραφίας στο translators@lists.fsfe.org (θα πρέπει να έχετε ήδη εγγραφεί στη σχετική λίστα αλληλογραφίας) και αναφέρετε ότι ξεκινάτε τη μετάφραση.
  Για κάθε νέα σελίδα ανοίξτε ένα νέο νήμα αλληλογραφίας και προσθέστε τον δύο χαρακτήρων Κωδικό της χώρας σας στο Θέμα.
 4. Ανοίξτε το ληφθέν αρχείο με έναν επεξεργαστή κειμένου (gedit, Kate, Mousepad κτλ σε Ελεύθερα λειτουργικά συστήματα, Notepad++ σε Windows).
 5. Μεταφράστε στη γλώσσα σας όλο το αγγλικό κείμενο που δεν βρίσκεται μέσα σε ετικέτες html. Για παράδειγμα:
  <p>Hi there, please visit <a href="https://fsfe.org">our website</a>.</p> should become
  <p>Hallo, bitte besuchen Sie <a href="https://fsfe.org">unsere Webseite</a>.</p>
  Αλλάξτε τον δύο χαρακτήρων Κώδικα χώρας στο όνομα του μεταφρασμένου αρχείου από "en" σε εκείνον που αντιστοιχεί στη γλώσσα σας (για παράδειγμα για τα Ελληνικά = "spreadtheword.el.xhtml").
 6. Έπειτα, μέσα στο σχετικό νήμα αλληλογραφίας στείλτε μια απάντηση στο translators@lists.fsfe.org και ζητήστε να επιμεληθεί το αρχείο σας. Αν όλοι συμφωνούν, θα ενημερωθεί από άλλους η λίστα αλληλογραφίας για τη δημοσίευση του αρχείου.

Λεπτομερής οδηγός: Η κατανόηση της δημιουργίας των ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες του fsfe.org συντηρούνται ως ένα σύνολο από XML αρχεία. Ο εξυπηρετητής ιστού παράγει τις HTML σελίδες από αυτά τα XML αρχεία αυτόματα κάθε δέκα λεπτά. Συνεπώς, όλη η επεξεργασία των σελίδων γίνεται στα XML αρχεία, και τα HTML αρχεία ποτέ δεν γίνονται αντικείμενο άμεσης επεξεργασίας.

Το όνομα κάθε σελίδας στο fsfe.org είναι όνομα-σελίδας.γλώσσα.html (όπου γλώσσα είναι ο δύο αλφαβητικών χαρακτήρων ISO-639-1 κωδικός της γλώσσας, όπως το "en" για τα Αγγλικά ή το "de" για τα Γερμανικά). Τα πηγαία αρχεία έχουν όνομα όνομα-σελίδας.γλώσσα.xhtml.

Μερικές σελίδες έχουν ένα δυναμικό μέρος. Εκτός από το σταθερό κείμενο που λαμβάνεται από το XHTML αρχείο, περιλαμβάνουν πληροφορίες από ένα ή περισσότερα XML αρχεία. Όποτε μια τέτοια σελίδα παράγεται, το σύστημα χρησιμοποιεί τα μεταφρασμένα XML αρχεία όπου αυτά είναι διαθέσιμα και επιστρέφει στην Αγγλική έκδοση των XML αρχείων τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι σελίδες αυτές μπορεί να αποτελούνται από τμήματα κειμένου μεταφρασμένα και άλλα να είναι ακόμη στα Αγγλικά. Παραδείγματα τέτοιων σελίδων είναι η αρχική σελίδα, η σελίδα των ειδήσεων, και η σελίδα των εκδηλώσεων.

Οποιοσδήποτε μπορεί να συμβάλλει στις μεταφράσεις

Όλα τα πηγαία αρχεία (δηλαδή όλα τα XHTML και XML αρχεία) είναι διαθέσιμα δημόσια για λήψη, έτσι ο καθένας μπορεί αυθόρμητα να συνεισφέρει μια μετάφραση χωρίς να χρειαστεί να εγγραφεί κάπου. Ωστόσο, όποτε ξεκινάτε μια μετάφραση και εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει περισσότερο, παρακαλούμε στείλτε μια μικρή σημείωση στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας μεταφραστών για να αποφύγετε την πιθανότητα κάποιος άλλος να ξεκινήσει να εργάζεται στο ίδιο κείμενο ταυτόχρονα.

Συνεισφορά σε υπολειπόμενες μεταφράσεις

Αν έχετε κάποια σελίδα ανοιχτή στον περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε η οποία δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας, πατήστε στον σύνδεσμο με τον Πηγαίο κώδικα και αποθηκεύσετε το αρχείο που θα βρείτε εκεί. Πρόκειται για το Αγγλικό XHTML αρχείο. Μετονομάστε το αρχείο ώστε να φέρει τον κώδικα της γλώσσας-στόχου αντί για τον κώδικα "en", και ανοίξτε το με έναν κειμενογράφο. Τώρα, μεταφράστε όλο το κείμενο στο αρχείο το οποίο βρίσκεται εκτός των πλαισίων "<…>"· μην αλλάξετε τίποτα μέσα σε αυτά τα πλαίσια (το κείμενο μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι XHTML εντολές που διαμορφώνουν τη δομή της τελικής ιστοσελίδας).

Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει η γραμμή </html>. Στην αμέσως προηγούμενη γραμμή, προσθέστε τη γραμμή <translator>το όνομά σας</translator>.

Όταν τελειώσετε, στείλτε το μεταφρασμένο αρχείο στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας μεταφραστών. Άλλα μέλη αυτού του καταλόγου μπορούν να διορθώσουν τη μετάφραση, και κάποιος από αυτόν τον κατάλογο τελικά θα την αναρτήσει στον εξυπηρετητή.

Ενημέρωση παλιών μεταφράσεων

Αν έχετε κάποια σελίδα ανοιχτή στον περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε, η μετάφραση της οποίας είναι παλιά (όπως θα δείχνει μια σημείωση στην κορυφή της σελίδας), πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας, πατήστε στον σύνδεσμο με τον Πηγαίο κώδικα και αποθηκεύσετε το αρχείο που θα βρείτε εκεί. Αυτό το αρχείο είναι η (παλιά) μεταφρασμένη έκδοση. Ακολούθως, χρησιμοποιήστε τον Αγγλικό σύνδεσμο στην κορυφή της σελίδας για να περάσετε στην Αγγλική έκδοση της σελίδας και πατήστε επίσης στον σύνδεσμο με τον Πηγαίο κώδικα που βρίσκεται εκεί. Το αρχείο που θα βρείτε εκεί είναι η (ενημερωμένη) Αγγλική έκδοση. Τώρα μπορείτε να συγκρίνετε τα δύο αρχεία και να ενημερώσετε το μεταφρασμένο. Σημειώστε ότι ο,τιδήποτε βρίσκεται μέσα στα "<…>" πλαίσια δεν πρέπει να μεταφραστεί.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αποθήκη πηγαίων αρχείων από τον Ιστό στoν ιστότοπο του trac fsfe-web για να δημιουργήσετε τις διαφορές (diffs), και να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για όλα τα πηγαία αρχεία.

Όταν τελειώσετε, στείλτε το μεταφρασμένο αρχείο στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας μεταφραστών. Άλλα μέλη αυτού του καταλόγου μπορούν να διορθώσουν τη μετάφραση, και κάποιος από αυτόν τον κατάλογο τελικά θα την αναρτήσει στον εξυπηρετητή.

Ανακαλύπτοντας τι απαιτείται να γίνει

Είναι διαθέσιμος ένας αυτόματα παραγόμενος κατάλογος για όλες τις γλώσσες. Στη σχετική σελίδα, ο κώδικας της κάθε γλώσσας είναι ένας σύνδεσμος σε μια ξεχωριστή σελίδα με όλες τις παλιές και υπολειπόμενες μεταφράσεις για αυτήν τη γλώσσα.

Ο κατάλογος με τις παλιές μεταφράσεις παρέχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό επιβοηθητικό για τις ενημερώσεις: μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας όχι μόνο το (παλιό) μεταφρασμένο αρχείο και το (ενημερωμένο) αρχικό στα Αγγλικά· μπορείτε επίσης να δείτε ένα ημερολόγιο με το ιστορικό των μεταβολών (changelog) για το κάθε αρχείο, ένα πρωτόκολλο για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο καθένα. Με τη σύγκριση των δύο ημερολογίων γίνεται συνήθως εύκολος ο εντοπισμός σε ποια σημεία το αρχικό έχει τροποποιηθεί από την τελευταία ενημέρωση του μεταφρασμένου.

Αυτή η σελίδα της κατάστασης των μεταφράσεων παρέχει επίσης τον μόνο τρόπο για τη λήψη των XML αρχείων τα οποία έχουν ενσωματωθεί στις δυναμικές σελίδες, όπως τα αρχεία που περιέχουν ειδήσεις ή ανακοινώσεις εκδηλώσεων.

Λήψη όλης της δενδρικής δομής των πηγαίων αρχείων με το subversion

Αν σας είναι εύκολο να χρησιμοποιήσετε subversion, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε άμεσα στον υπολογιστή σας την πλήρη δενδρική δομή των πηγαίων αρχείων. Δείτε τη σελίδα πληροφοριών για τους διαχειριστές ιστού του FSFE για λεπτομερείς οδηγίες.