Documents

Documents, informació, filosofia i altres fonts d'informació sobre el Programari Lliure, l'FSFE i qüestions relacionades.

Índex

Material informatiu per imprimir

Recopilem en una plana diversos tipus de material informatiu que es pot imprimir i distribuir.

Iniciatives

Iniciatives de la Free Software Foundation Europa

Comissió Europea

Documents en el context de la Comissió Europea.

Política

Assajos, articles, cartes i documents similars.

Bases del Programari Lliure

Informació bàsica sobre Programari Lliure, el Projecte GNU i la Free Software Foundation.

Informes

Informes fets per l'FSFE i els seus grups de treball sobre les seves activitats i resultats.

Per a informació més recent sobre les nostres activitats, si us plau, llegiu també el nostre butlletí mensual.

Transcripcions

Transcripcions de conferencies sobre el Programari Lliure i qüestions relacionades

Documents històrics

Documents d'interès històric general que es desen com a referència i per a aquells que hi estan interessats; poden contenir informació molt desfasada.

Lectures addicionals

Més informació sobre el Programari Lliure disponible a