Έγγραφα

Έγγραφα, πληροφορίες, φιλοσοφία και άλλες πηγές πληροφοριών για το Ελεύθερο Λογισμικό, το FSFE και σχετιζόμενα θέματα.

Περιεχόμενα

Πληροφοριακό υλικό προς εκτύπωση

Πληροφοριακό υλικό προς εκτύπωση και διανομή έχει συλλεγεί σε μια ξεχωριστή σελίδα.

Πρωτοβουλίες

Πρωτοβουλίες από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έγγραφα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πολιτικά

Δοκίμια, άρθρα, επιστολές και παρόμοια έγγραφα.

Τα βασικά του Ελεύθερου Λογισμικού

Κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, το Έργο GNU και το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Αναφορές

Αναφορές του FSFE και των ομάδων εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας, παρακαλούμε διαβάστε επίσης το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο.

Κείμενα ομιλιών

Κείμενα ομιλιών για το Ελεύθερο Λογισμικό και σχετικά θέματα.

Ιστορικά έγγραφα

Έγγραφα κυρίως ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούνται για παραπομπές και για όσους ενδιαφέρονται· μπορεί να περιέχουν αρκετά παλιές πληροφορίες.

Περαιτέρω ανάγνωση

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελεύθερο Λογισμικό είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες