Asiakirjat

Asiakirjoja, tietoa, filosofiaa ja muita tietolähteitä vapaista ohjelmistoista, FSFE:stä ja niihin liittyvistä asioista.

Sisällysluettelo

Tulostettavat tietomateriaalit

Tulostettavia ja jaettavia tietomateriaaleja on kerätty erilliselle sivulle.

Aloitteet

Free Software Foundation Europen aloitteet

Euroopan komissio

Asiakirjat, joilla viitekehyksenä Euroopan komissio.

Poliittiset

Esseitä, artikkeleita, kirjeitä ja muita vastaavia asiakirjoja.

Perusasioita vapaista ohjelmista

Joitain perustietoja vapaista ohjelmista, GNU-projektista ja Free Software Foundationista.

Raportit

FSFE:n ja sen työryhmien laatimia raportteja toiminnasta ja tuloksista.

Uudempaa tietoa toiminnasta löydät lukemalla myös kuukausittaisen uutiskirjeen.

Puhtaaksikirjoitukset

Puhtaaksikirjoituksia vapaita ohjelmistoja ja niihin liittyviä asioita koskevista puheista.

Historialliset asiakirjat

Asiakirjat, joilla on lähinnä historiallista merkitystä. Näitä säilytetään viitattavaksi kiinnostuneille, mutta ne voivat sisältää suurelta osin vanhentunutta tietoa.

Lisää lukemista

Lisätietoja vapaista ohjelmistoista on saatavissa muun muassa seuraavista lähteistä: