Dokumenter

Dokumenter, informasjon, filosofi og andre kilder til informasjon om fri programvare, FSFE og beslegtede emner.

Innhold

Utskriftsmateriell

Forskjellig informasjonsmateriell som kan skrives ut og distribuert har vi samlet på en egen side.

Initiativer

Initiativer fra Free Software Foundation Europe.

Europarådet

Dokumenter i forbindelse med Europarådet.

Politisk

Essayer, artikler, brev og lignende dokumenter.

Grunnleggende om fri programvare

Litt grunnleggende informasjon om fri programvare, GNU-prosjektet og Free Software Foundation.

Rapporter

Rapporter fra FSFE og våre arbeidsgrupper om deres aktiviteter og resultater.

For mer informasjon om våre aktiviteter kan du også lese våre månedlige nyhetsbrev.

Transkripsjoner

Transkripsjoner av foredrag om fri programvare og relaterte emner.

Historiske dokumenter

Dokumenter som primært har historisk interesse, som blir tatt vare på som referanser og for interesserte. De kan inneholde informasjon som i overveiende grad er utdatert.

Ytterligere lesestoff

Mer informasjon om fri programvare er tilgjenglig fra