Mluvíme o svobodném software

Svobodný software je často nazýván "Open Source". Je to výsledkem pokusu Open Source Initiative (OSI) vytvořit obchodní kampaň podporující svobodný software.

OSI se pokuší posílit hnutí a zabránit zneužívání proprietálními obchodníky zavedením termínu "Open Source" jako obchodní známky pro Svobodný software. Tato iniciativa však selhala.

Když se podíváme na vývoj Open Source Initative po třech letech, zjistíme, že důvody, proč používat termín svobodný software se stávají ještě zřejmějšími. Mluvit o svobodném software nebo ekvivalentním výrazu v jiných jazycích, přináší mnoho výhod, které se nyní pokusíme vysvětlit.

Termínu "Svobodný software" lze jednodušeji porozumět

I když je mnoho lidí přesvěčeno, že používání termínu Free Software je dvojsmyslné, v mnoha jazycích je překlad jednoznačný. Jiné to může být v ostatních jazycích včetně angličtiny. Zde můžeme nedorozuměním jednoduše předcházet tím, že budeme vždy upozorňovat, že mluvíme o svobodě a ne o ceně.

Terminologie Open source se odkazuje především k možnosti přístupu ke zdojovému kódu. Ale přístup ke zdrojovým kódům je jen předpokladem pro dvě ze čtyř svobod, které definují svobodný software. Mnoho lidí nerozumí tomu, že samotný přístup ke zdrojovým kódům není dostačující. Používáním označení svobodný software se těmto relativně častým nedorozuměním můžete vyhnout.

Termín svobodný software je těžší zneužívat

Mnoho společností bohužel začalo svoje produkty označovat jako Open source, i když dali přístup jen k některým částem zdrojového kódu. Uživatelé pak koupili tento software s vírou, že nakupují něco ,,tak dobrého jako GNU/Linux'', protože si mysleli, že je tento produkt založen na stejných principech.

Neměli bychom obchodníkům s proprietárním software dovolit, aby takto zneužívali nadšení lidí. Po tom, co se OSI nezdařilo registrovat Open Source jako ochrannou známku, není možné nijak bránit podobnému zneužívání, jaké bylo popsáno výše.

Svobodný software je dobře definován

Zkušenosti z oblasti vědy i filosofie nám ukázaly, že dobrá a přesná definice je výhodou.

Definice svobodného softwaru zavedená Nadací pro svobodný software předestírá čtyři základní svobody a je dnes nejpřesnější definicí, která existuje.

Svobodný software má přidanou hodnotu

Narozdíl od Open Source, svobodný software neposkytuje pouze technický model, jak vyvíjet lepší software, ale nabízí také filosofii. Společnosti se mohou učit a profitovat z filosofie a pozadí, které svobodný software nabízí.

Svobodný software nabízí svobodu

Svobodný software poskytuje svobodu k:

Mimo těchto čtyř svobod nabízí svobodný software také svobodu vzdělávat se, svobodu učit, svobodu konkurence, svobodu projevu a svobodu volby.

Svoboda je důležitá!

Toto jsou důvody, proč jsme se rozhodli vyhnout se termímu Open Source a používat Free Software nebo ekvivalentní termíny v jiných jazycích (v českém jazyce ,,svobodný software'').

Budeme rádi, pokud se rozhodneš stejně.

Iniciativa
Evropské nadace pro svobodný software

Pokud jste se také rozhodli používat termín svobodný software, nebo pokud se chcete dozvědět, jak můžete přispět do této kampaně, potřebné informace naleznete zde.


Mluvíme o svobodném software