× Translate this page?

Warning: This page may be out of date with the den originale teksten. Please use this page to see how you can help with translations, and other things.

Om PDFreaders.org

Dette nettstedet er et initiativ fra Fellowship of the Free Software Foundation Europe (FSFE). Om du har tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på contact (at) pdfreaders (dot) org.

Hvis du vil lære mer om fri programvare og åpne standarder kan du dra nytte av disse lenkene:

Om FSFE

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en ideell frivillig organisasjon som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke globale aktiviteter. Tilgang til programvare avgjør deltagelse i et digitalt samfunn. For å sikre lik deltakelse og konkurransefrihet i informasjonsalderen, søker Free Software Foundation Europe å fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre og kopiere. Organisasjonen ble stiftet i 2001 med det formål å skape oppmerksomhet omkring disse sakene, for å sikre fri programvare både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av fri programvare.