Estrelles
>

La Free Software Foundation Europa (FSFE) està dedicada a promocionar el programari lliure i treballa per a la llibertat en una societat digital.

L'accés al programari determina qui pot participar a la societat digital. Les llibertats d'ús, estudi, compartir i millorar del programari permet una participació equitativa.

Navegació

$Date: 2010-01-24 20:39:17 +0000 (Sun, 24 Jan 2010) $ $Author: xreina $ xrv