Om oss

Stjerner

Free Software Foundation Europe har som føremål å fremja fri programvare og arbeidde for fridom i eit voksande digitalt samfunn.

Tilgang til programvare avgjer kven som kann deltaka i det digitale samfunnet. Fridom til å nytta, studera, dela, og forbetra programvare er svært viktig, og gjer jamgod deltaking mogleg.

Navigasjon

$Date: 2010-10-09 09:30:07 +0000 (Sat, 09 Oct 2010) $ $Author: mk $