Informasjonsmateriell til utskrift

Brosjyre

Nettversjonen A3 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på et tosidig, vanlig papir og brettet i to). En nedskalert tosidig utskrift på A4-papir, brettet i to blir en fin 4-siders A5 brosjyre. A4 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på vanlig papir, to sider) A4 PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut på forhåndsprintet papir, to sider)

Flygeblad

Nettversjonen PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på vanlig papir) PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut på forhåndsprintet papir) Mer informasjon Cato Auestad $Date $Author