About

Saradne organizacije FSFE-a

Saradne organizacije su neovisne o Free Software Foundation Europe-u i potpuno autonomne. One su potpuno samostalno vođene i upravljane u svim pogledima (kao što je članstvo, statuti, finansije i tako dalje).

Biti saradnik znači biti službeno udružen i imati neposredan pristup na FSFE-u. Dakle saradnici su obično uključeni u unutrašnju komunikaciju i proces razmatranja. Također ćemo raditi skupa na kampanjama i događanjima kao što su sajmovi.

Ako ste zainteresovani za položaj saradnika, molimo da razmislite o čitanju šta znači biti saradnik FSFE-a i kako postati jedan.

$Date: 2013-02-23 14:47:30 +0100 (Sat, 23 Feb 2013) $ $Author: guest-FSN Serbia $ NGO-FSN Serbia-Sream