Quant a

Organitzacions associades a l'FSFE

Les organitzacions associades són independents de la Free Software Foundation Europa i completament autònomes. Són completament autosuficients i autogestionades en tots els aspectes (com ara la gestió de membres, estatuts, finances, etc).

Ser associat vol dir aliar-se formalment i tenir accés immediat a l'FSFE. De manera que els associats estan habitualment involucrats en les comunicacions internes i el procés de consideració. També treballarem junts en campanyes i events com fires.

Si voleu saber més sobre l'estatus d'associat, trobareu aquesta informació aquí.

$Date: 2013-01-18 00:13:14 +0100 (Fri, 18 Jan 2013) $ $Author: nicoulas $ Rafael Carreras