Om oss

Tilknyttede organisasjoner av FSFE

Tilknyttede organisasjoner er uavhengige av Free Software Foundation Europe og er helt autonome. De organisert- og selvstyrt på alle områder (som for eksempel medlemskap, vedtekter, økonomi, osv.).

Å være tilknyttet til FSFE betyr at organisasjoner er formelt alliert og har direkte tilgang til FSFE. Tilknyttede organisasjoner er derfor normalt involvert i den interne kommunikasjons- og beslutningsprosessen. Vi samarbeider også om kampanjer og begivenheter, som for eksempel messer.

Ønsker du å vite mer, kan du lese mer om tilknyttingsstatusen.

$Date: 2013-01-18 00:13:14 +0100 (Fri, 18 Jan 2013) $ $Author: nicoulas $ Andreas Tolf Tolfsen