Organizaţii asociate FSFE

Organizaţiile asociate sunt independente de FSFE şi sunt entitãţi autonome. Sunt organizaţii de sine stãtãtoare, independente în toate aspectele (cum ar fi membri, statut, finanţare etc).

Fiind asociate înseamnã cu sunt aliate formal şi li se oferã acces imediat la FSFE. Asociaţii noştri sunt în general implicaţi în procesele interne de comunicare. De asemenea lucrãm impreunã în cadrul campaniilor sau altor evenimente cum ar fi târgurile.

Cum marea majoritatea a muncii este întreprinsã de voluntari din organizaţii asociate, alãturarea uneia din aceste organizaţii este un mod de a vã implica în activitãţile FSFE.

Dacã doriţi mai multe informaţii despre statutul asociaţilor, puteţi afla mai multe informaţii aici.

$Date: 2013-01-18 00:13:14 +0100 (Fri, 18 Jan 2013) $ $Author: nicoulas $ Adi Roiban