Hakkımızda

FSFE'nin Ortak Dernekleri

Ortak dernekler Free Software Foundation'dan bağımsız ve tamamen otonomdurlar. Kendi başlarına çalışırlar ve her açıdan (üyelik, malî işler, tüzük gibi) kendi kendilerini yönetirler.

Ortak olmak, FSFE'yle resmi anlamda dost olmak ve FSFE'ye doğrudan erişebilmek anlamına gelir. Ortaklarımız çoğunlukla iç iletişimimize ve karar alma süreçlerimize katılırlar. Aynı zamanda, mücadelelerimizde ve fuar gibi etkinliklerde de beraber çalışırız.

Ortaklık statüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, burada aradığınızı bulabilirsiniz.

$Date: 2013-01-18 00:13:14 +0100 (Fri, 18 Jan 2013) $ $Author: nicoulas $ Oğuzhan Öğreden