Patents de programari a Europa

[ Introducció | Rerefons | Estatus | Lectures avançades ]

Documents

Aquests documents expliquen com les patents de programari influiran àrees molt diferents de la societat i l'economia.

Enllaços

Aquestes organitzacions i pàgines contenen més informació sobre les patents de programari.

$Date: 2012-07-20 16:46:12 +0200 (Fri, 20 Jul 2012) $ $Author: samtuke $ Rafael Carreras