Kontakte

Në nivel vendor

Vende të tjera

Nëse në vendin tuaj nuk ka ende ekip të FSFE-së, mund të filloni një të tillë. Në këtë mënyrë mund të punoni më me efektshmëri për Software-in e Lirë. Vullnetarët e tjerë të FSFE-së mund t’ju ofrojnë ndihmë dhe këshilla, dhe do të punoni nën markën e njohur FSFE. Më e pakta që FSFE-ja mund t’ju ofrojë janë infrastrukturë bazë të tilla si lista postimesh publike dhe private. Më e rëndësishme akoma, mund t’ju lidhim pa humbur kohë me një rrjet europian mbrojtësish të sprovuar të Software-it të Lirë. Që të formoni një ekip të një vendi nuk është e domosdoshme të ngrihet një strukturë ligjore formale.

Nëse doni të krijoni një ekip FSFE të një vendi, ju lutemi, na shkruani te team@fsfeurope.org.

Telefon (zyra): Faks (zyra): Email (anëtarët e bërthamës së ekipit dhe vullnetarë): Anëtarë të bërthamës së ekipit në këtë vend: Hëpërhë, nuk ka anëtarë të bërthamës së ekipit në këtë vend