Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

FSFE - Werken voor Vrije Software sinds 2001

Met de steun van onze vrijwilligers, onze Fellows en onze zakelijke donoren heeft FSFE alle aspecten van software-vrijheid in Europa sinds 2001 gepromoot en verdedigd.

Ons werk kan worden verdeeld in vier vaak overlappende categorieën, die worden benoemd in de tijdlijn hieronder. 'Intern' heeft betrekking om het werk dat word gedaan om een solide structuur te hebben, waardoor de andere handelingen van FSFE efficiënt kunnen plaatsvinden. 'Beleid' benoemt de successen die het resultaat zijn van een voortdurende betrokkenheid bij het lokale, nationale en Europese wetgevende proces. 'Juridisch' gaat over de resultaten van het juridische team, en 'Publiek' is een lijst met de grootste stappen van ons algemene PR-werk en onze campagnes.

Beweeg alstublieft over een item of klik erop voor meer informatie.

Uw browser lijkt niet te kunnen werken met SVG-afbeeldingen. Daarom kan u alleen een statische versie zien van de FSFE-tijdlijn. De meeste Vrije Software-browsers zijn compatibel met deze vector-afbeeldingen.

Tijdlijn van de successen van FSFE