Estructura legal

La Free Software Foundation Europa és una organització internacional, basada en equips. Legalment, està arranjada com a estructura a modular que ens permet expandir-la pas a pas a cada país que es senti part d'Europa, tant si és de la Unió Europea com si no.

El Hub

El Hub és l'òrgan central legal, el cor de la Free Software Foundation Europa. Tots els membres de l'FSFE han de ser membres del Hub per estatut.

El Hub és el cos legal necessari per a implementar les activitats de l'equip.

El Hub és, per casualitat, una associació sense ànim de lucre ("e.V.") registrada a Alemanya amb els següents estatuts:

Els capítols

Els capítols són cossos legals locals de l'FSFE, formats pels membres de l'FSFE d'aquest país i de vegades membres convidats d'altres països. La seva funció principal és la de rebre donacions deduïbles, quan sigui possible.

Els capítols estan integrats dins de l'FSFE amb els seus estatuts, donant als equips nacionals de l'FSFE la llibertat i l'autonomia de conduir els assumptes locals de la manera apropiada per la identitat cultural i social d'aquests països.

La constitució per aquests capítols es troba normalment modificant una «plantilla d'estatut» per tal d'encaixar amb el sistema legal d'aquell país, reivindicant l'estatus d'associació sense ànim de lucre quan sigui possible.

Aquesta plantilla d'estatuts també està disponible: