FTF: Línies mestres del programa fiduciari

[ ]

L'FSFE vol donar suport a tots els projecte de Programari lliure possibles amb les seves activitats fiduciàries, que segueixen la mateixa orientació sense ànim de lucre i de Programari Lliure a llarg termini que governa tota la feina de l'FSFE.

Com a organització sense ànim de lucre dedicada la l'èxit a llarg termini del Programari Lliure, l'FSFE no pot acceptar tots els projectes, i no hauria d'acceptar projectes en els quals vegi que no pot fer la feina prou bé com per a assolir el seu propi criteri de qualitat.

Per consegüent, cal que l'FSFE prengui decisions en cada cas per separat per als projectes que vol tenir l'FSFE com els seus fiduciaris. Els criteris que usa l'FSFE per a fer-ho són:

Tecnologia

Esforç

Historial de drets d'autor

Estatus de risc

Política de llicències

Un cop rebuda la sol·licitud per a formar part del programa fiduciari de l'FSFE, el coordinador de l'FTF avaluarà aquests cinc punts, assignant-hi puntuacions que es suplementaran amb una o dues frases curtes de descripció del raonament darrera de la puntuació, i llavors donar-li la puntuació general i la recomanació.

Aquesta recomanació ha de ser per a a) acceptar un projecte a les activitats fiduciàries de l'FSFE, b) discutir en profunditat amb el projecte, o c) declinar el projecte i possiblement dirigir-lo a d'altres grups.

La recomanació es revisa llavors pel Comitè Executiu Ampliat de l'FSFE i, o bé s'aprova, o bé -a discreció de l'CEA- passa a decidir-se a l'Assemblea General o a l'Equip de l'FSFE.