E ♥ Software-in e Lirë

Tradicionalisht Dita e Shën Valentinit është dita e shpalosjes dhe kremtimit të dashurisë. Ndaj pse të mos e përdorim këtë shans për të shpalosur dashurinë tonë për Software-in e Lirë këtë vit?

Dita #ilovefs 2012

Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14 Shkurt, që bie e Martë këtë vit. Ashtu si edhe vitin e shkuar, FSFE-ja ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë "E dua Software-in e Lirë". Veç kësaj, këtë vit do të ketë një veprimtari "E Dua Software-in e Lirë" në Unperfekthaus në Esen.

Fushata: Përhapni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë

Fushata jonë online synon rritjen e ndërgjegjësimit rreth Software-it të Lirë dhe njerëzve të pasionuar dhe të palodhur pas tij. Tregojuni atyre se e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të bëjë shumë punë! Të tjerët e kanë bërë këtë tashmë, ndaj, që të frymëzoheni, mund të lexoni pse ata e dashurojnë Software-in e Lirë.

Sigurisht që ka plot rrugë për të deklaruar dikush dashurinë e tij... Ja vetëm pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.

Shpaloseni dashurinë tuaj - Individualisht

Lajme të ngjashme

#ilovefs Report 2015

03 March 2015:

On Saturday, 14 February 2015, people all over the world showed Free Software contributors their appreciation. It was the fifth year the Free Software Foundation Europe (FSFE) asked people to participate in the “I Love Free Software” day. This report shows a variety of love declarations that happened this day, including blog posts, pictures, comics, poems, and an #ilovefs Android library. The FSFE thanks everybody who motivated Free Software contributors this year, and ask everybody to mark 14 February in their calendars for next year's “I love Free Software” day.

Shpalosni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë

09 February 2015:

Çdo 14 Shkurt, Free Software Foundation Europe-a i fton tërë përdoruesit e Software-it të Lirë që në Ditën "E dua Software-in e Lirë" të sjellin në mend njerëzit e palodhur të bashkësisë së Software-it të Lirë dhe t’u shfaqin atyre individualisht vlerësimin.

#ilovefs Report 2014

21 February 2014:

On February 14th, people all around the world expressed their gratitude and appreciation not only to their partner but also to Free Software and its contributors. With our yearly #ilovefs we asked you to thank your favourite developers and projects and were overwhelmed by the resonance in blogs, social networks, and mailing lists.

Show your love for Free Software

11 February 2014:

On 14th February, the Free Software Foundation Europe asks all Free Software users to think about the dedicated hard-working people in the Free Software community and to show them their appreciation like last year.

Fushata #ILOVEFS 2013

21 February 2013:

Çdo vit, më 14 Shkurt njerëzit kremtojnë ditën dashurinë, marrëdhëniet intime me të tjerët... dhe për të tretin vit radhazi, mrekullitë e Software-it të Lirë. Anembanë botës njerëzit shprehin dashurinë e tyre gjatë ditës "E dua software-in e lirë" . Do të donim t’ju falënderonim për pjesëmarrjen, dhe të ndanim me ju disa thënie të bukura, postime blogjesh dhe mikroblogjesh të shkruara nga frymëzimi prej përkushtimit tonë ndaj Software-it të Lirë. Kur programuesit të lexojnë deklarimet tuaja, pa mëdyshje do të gjejnë energji shtesë për të vazhduar veprën e tyre.