Δωρίστε

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση. Η δραστηριότητά μας γίνεται εφικτή από μια κοινότητα με εθελοντές, Μέλη και δωροθέτες. Οι δωρεές σας είναι κρίσιμες για τη δύναμη και την αυτονομία μας. Μας παρακινούν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το Ελεύθερο Λογισμικό όπου είναι απαραίτητο και με ανεξάρτητη φωνή.

Τρόποι δωρεάς

Ηλεκτρονική πληρωμή

Τραπεζικό έμβασμα

Free Software Foundation Europe e.V.
IBAN: DE69 3602 0030 0003 0047 32
National-Bank Essen, Steinstraße 13, 40212 Dusseldorf, Germany
SWIFT/BIC: NBAG DE3E

Άλλες επιλογές

Αν καμία από τις παραπάνω επιλογές δε σας ταιριάζει, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συζητήσουμε τις πιθανές εναλλακτικές.

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε επίσης να εξετάσετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλος της Κοινότητας του FSFE εναλλακτικά ή συμπληρωματικά με μια δωρεά.

Τι γίνεται στη συνέχεια

Εάν δωρίσετε πάνω από 480 Ευρώ σε διάστημα ενός χρόνου, θα θέλαμε να προσθέσουμε το όνομα σας στoν κατάλογο με τους δωροθέτες μας. Για διαδικτυακές δωρεές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επιθυμώ να παραμείνω ανώνυμος" για να υποδείξετε εάν επιθυμείτε ή όχι να προστεθείτε στη λίστα. Εάν καταθέσετε τη δωρεά σας μέσω τραπεζικού εμβάσματος, επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το θέμα αυτό.

Επιπλέον, μπορείτε να εκφράσετε την υποστήριξή σας προσθέτοντας τα κουμπιά χορηγιών στην ιστοσελίδα σας.

Απαλλαγή από φόρο

Σε ορισμένες χώρες, οι δωρεές σας στο FSFE μπορούν να αφαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος. Έως τώρα, αυτό ισχύει σε Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία.

Απολογισμός